ZWO project 2022: Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Libanon

Elk jaar weer organiseren we een actie voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). U heeft het afgelopen jaren laten zien dat u de projecten een warm hart toedraagt, waarvoor onze hartelijke dank! Zo kon er elders hulp geboden worden. In het afgelopen jaar 2021 hebben we vanuit De Oosterkerk, De Schenkelkerk en De Hoeksteen in totaal € 7.500 kunnen bijdragen aan een project van Kerk in Actie: “Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië”.
We hopen dat u ons dit jaar weer wilt ondersteunen bij het nieuw gekozen project waarover u hieronder meer leest.

Dit jaar hebben de diaconieën van de drie kerken gekozen voor een project in Libanon.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.

Kerk in Actie steunt het werk van  jongeren-centrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vak trainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Wat brengt uw steun?

  • Voor 30 euro per maand krijgt een jongere huiswerkbegeleiding
  • Voor 35 euro per maand krijgt een jongere een vakopleiding timmeren
  • Voor 120 euro per jaar krijgt een jongere psychosociale hulp

We hebben Kerk In Actie een bedrag van € 9000,- toegezegd voor dit project. Helpt u weer mee om dit bedrag bij elkaar te krijgen?

Gelijk met de VVB actie ontvangt u de informatie over het ZWO project en op 6 februari (Zondag Werelddiaconaat) hopen wij u verder te kunnen informeren over dit project.

Hartelijk bedankt voor uw steun!
De diakenen van de Schenkelkerk, de Oosterkerk en de Hoeksteen