ZWO actiebrief

Juni 2019 – Binnenkort ontvangt u (samen met een brief voor de Solidariteitskas) een brief van de ZWO. Hierin vragen we u weer financieel bij te dragen aan de projecten van KerkinActie. U heeft afgelopen jaren laten zien dat u de projecten een warm hart toedraagt, waarvoor onze hartelijke dank! Zo kon er elders hulp geboden worden.

In het afgelopen jaar hebben we vanuit De Oosterkerk het Kerk in Actie-project “Mwana Ukundwa, opvang en scholing van weeskinderen” met € 5.000 kunnen ondersteunen.

Dit jaar hebben we gekozen voor het project:

Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh

We willen dit project met € 3.000,- steunen. In de dienst van 10 februari bent u uitgebreid ingelicht over dit doel  door mw. Petri Hofland van Kerk in Actie en tijdens de dienst hebben we met de collecte al zo’n € 300 bij elkaar gebracht.

Voor vragen kunt u terecht bij uw diakenen of mail naar: diaconie@deoosterkerk.nl of ga naar de website: Diaconie / ZWO’.

Hartelijke bedankt voor uw steun,

met vriendelijke groet,

Jannie van Lieburg, Jacob Rouw, Elna Sollie, Annelies Boersma en Addy Koster

Diakenen de Oosterkerk