ZWO actie – een tussenstand

In juni zijn we begonnen met de actie voor ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking), u heeft daar een brief over ontvangen.
Eén of meerdere jaren zamelen we geld in voor projecten van Kerk in Actie. We doen dit samen met de Hoeksteenkerk en de Schenkel kerk vanuit de ZWO commissie. Elk van de kerken kiest hierbij voor een project.

Voor de Oosterkerk was het een project in Bangladesh. We dragen bij aan de ontwikkeling en verspreiding van een ingenieus kookstel dat de leefomstandigheden van vrouwen verbetert en tegelijkertijd een bijproduct op levert dat gebruikt kan worden voor de verbetering van de grond.

De Hoeksteenkerk en de Schenkelkerk hebben gekozen voor een project in Moldavië dat er op gericht is straatkinderen van de straat te halen en een betere toekomst te geven.

Voor meer informatie over beide projecten kunt u hier terecht.

We kunnen u inmiddels een tussenstand doorgeven: voor de twee projecten samen is door de gemeenteleden van de drie kerken ruim 8500 euro bijeengebracht! Het is geweldig dat we hiermee onze toezeggingen aan Kerk in Actie kunnen nakomen! We willen iedereen van harte bedanken voor de bijdrage. En mocht u nog willen bijdragen: het kan nog steeds: informatie.

Diakenen Oosterkerk, Hoeksteenkerk en Schenkelkerk