Voorbeden per telefoon

U kent het rode boekje nog wel dat (bijna) elke zondagmorgen klaar ligt en waarin u uw voor- of dank gebeden kunt schrijven. Deze gebeden worden dan door de predikant uitgesproken in de dienst.
Nu is het niet altijd meer mogelijk om in de dienst te komen. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn. Daarom willen we een nieuwe mogelijkheid bieden om u gebeden kenbaar te maken: de voorbeden telefoon.

U kunt tot zondagmorgen 8:30 via Whatsapp uw voorbeden kenbaar maken. We hebben daarvoor een speciaal telefoonnummer geopend nl.: 06-53 71 71 74. De diakenen zullen er voor zorgen dat uw voorbeden naar de predikant gaan.

Zondag 5 december zullen we voor het eerst gebruik gaan maken van deze mogelijkheid. Dus in de komende week kunt u uw voorbeden via dit nummer bij de diakenen bekend maken.

Namens de diaconie Oosterkerk
Addy Koster