Vacatures

Gezocht: ouderling-kerkrentmeester

We zijn op zoek naar een ouderling-kerkrentmeester. Denk nu niet meteen: oei, dat is niets voor mij. Lees even door tot aan het eind.

Het takenpakket van een ouderling-kerkrentmeester is breed. Naast een rol bij de erediensten ben je medeverantwoordelijk voor het beleid van De Oosterkerk. Zaken waar je mee te maken kunt krijgen zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse actie Kerkbalans, het opstellen van de begroting, de personele organisatie, kerktelevisie, de collecteapp en de algemene verordening gegevensbescherming.

Ook houd je de financiële administratie bij zoals het betalen van facturen en declaraties en het journaliseren van bankmutaties. Je hoeft echter geen bijzondere talenten te hebben om deze functie te vervullen. Interesse, inzet en een beetje doorzettingsvermogen zijn alles wat je nodig hebt.

Je doet dit werk niet in je eentje. Je maakt deel uit van zowel het team van kerkrentmeesters als de wijkkerkenraad. Jullie vullen elkaar aan. Van beide groepen zijn er vergaderingen waaraan je deelneemt. Je leert veel mensen kennen, die het allemaal leuk vinden om mee te werken in onze gemeente.

Verder zijn wij nog op zoek naar versterking voor het pastorale team en een (jeugd)ouderling

Het Pastorale team bestaat op dit moment uit Ruben Schep, Jeanette Vos, Jannie van Buren, Cees de Vlaming en Karin Eikelhof.

Door het vertrek van Jannie ontstaat In februari 2022 een vacature. Een greep uit de taken, zodat u een indruk krijgt:

  • De pastorale telefoon
  • Een stukje voor de nieuwsbrief wie krijgt de bloemen of een kaart?
  • 6 wekelijks overleg met het Pastorale team.
  • Een keer per maand wijkkerkenraad
  • Voor meer informatie zie nieuwsbrief 43

Hebt u altijd al willen weten wat een jeugdouderling doet? Lees verder…..

Door het vertrek van Vivian ontstaat begin 2022 de vacature jeugdouderling. Het contact houden met de crèche, de kindernevendienst, de tienerdienst en jonge gezinnen vormen het grootste deel van deze functie. Als jeugdouderling ben je lid van de wijkkerkenraad en vergader je een keer per maand mee. Daarnaast heb je ongeveer een keer per zes weken een taak in de ochtenddienst.

Informatie

Wil je ook jouw bijdrage leveren als ouderling, jeugdouderling of ouderling kerkrentmeester? Wil je meer weten of een volledige taakomschrijving inzien? Neem dan contact op met onze scriba Annie Reijm via scriba.reijm@kpnmail.nl