Uitnodiging kerkmaatjes 9 juli 2020

Beste kerkmaatjes,

Graag nodigen we jullie van harte uit voor een ontmoeting op donderdag 9 juli in de Oosterkerk, 19.30 uur.

We willen op deze avond drie dingen doen:

  1. jullie van harte bedanken voor wat je in het afgelopen jaar voor gemeenteleden hebt betekend;
  2. nog eens onderstrepen wat kerkmaatje-zijn ook al weer kan inhouden en met elkaar bespreken hoe we daar invulling aan geven;
  3. aan de hand van een inleiding door ds. Nellie van Voornveld praten over ‘verbinding’. Wanneer ervaar je verbinding met een ander? Wat helpt daarbij? Lukt het (meestal) om verbinding te maken met de mensen van wie jij kerkmaatje bent?

Natuurlijk doen we dit alles onder het genot van een hapje en een drankje en houden we rekening met de maatregelen in verband met corona.

We hopen je te ontmoeten!

Namens het pastorale team,

Jannie van Buren en Nellie van Voornveld