Solidariteitskas 2020

Dit is een jaarlijks terugkerende actie, zo ook dit jaar.

De Protestante Kerk Nederland vraagt € 10 per lid om andere gemeenten te helpen die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Wij dragen € 5 af en de rest is voor de eigen wijkgemeente.

Wij hopen komende week u een mail of brief te sturen met het verzoek het eerder genoemde bedrag over te maken op onze rekening NL51 RABO 0373 7173 42 tnv. PgC Prot. Wijkgemeente De Oosterkerk onder vermelding van “Solidariteits kas 2020” of “Solkas2020”.

Om de hoeveelheid brieven te minimaliseren kan het zijn dat we de uitnodigingen voor personen die op het zelfde adres wonen naar 1 bij ons bekend  emailadres sturen.

Namens de kerkrentmeesters,

Jan van der Sloot