Presentatie Rudolph Stichting 13 oktober

In de dienst van 13 oktober, zal het diaconaal jaardoel van dit seizoen centraal staan. Tijdens de startdag hebben we gemeld dat dit jaardoel de Rudolph Stichting zal zijn en we zullen met name aandacht geven aan De Glind.

Van oudsher worden in De Glind (ongeveer 140 huishoudens) kinderen opgevangen. Vroeger werden zij ondergebracht bij boerengezinnen. Nu staan er 25 professionele gezinshuizen. Omdat er ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen in het Jeugddorp wonen, wordt alles (school, sport en vrijetijdsbesteding) afgestemd op wat deze kinderen nodig hebben. Dat maakt de situatie in het Jeugddorp uniek.
De Rudolph Stichting draagt er financieel en inhoudelijk bij aan om deze kinderen het “thuisgevoel” te geven, waar ze zo naar verlangen. Daarbij kunnen zij onze en uw steun goed gebruiken.

Bas van Helden, vrijwilliger in het Jeugddorp zal in deze dienst aan de hand van een presentatie ons vertellen over de Rudolph Stichting. Ook op de website kunt u meer informatie vinden over dit jaardoel [link].

Namens de diaconie,
Jannie van Lieburg