Op weg naar kerst met de kindernevendienst

Zondag 28 november is het eerste adventzondag, ook dit jaar hebben wij weer een speciaal adventsproject.  We gaan werken met het grote plakboek van Lucas.  Dit boek ligt voor in de kerk en vullen we wekelijks aan tijdens de kindernevendienst, zodat iedereen er na de dienst in kan kijken.

De verhalen die we vertellen komen uit Lucas 1 en 2 vormen een prachtige opmaat naar kerst. Opvallend is dat er verschillende verhaallijnen samenkomen. Het is mooi om daar ook met de kinderen bij stil te staan. Lucas schrijft een boek over Jezus, maar hij begint met Johannes! Nadat hij eerst iets verteld heeft over Zacharias en Elisabet, gaat het daarna over Maria, daarna over Maria en Elisabet en daarna weer over Zacharias. Gods verhaal met de mensen gaat niet alleen over een priester en zijn vrouw, en ook niet alleen over een meisje uit Nazaret. Al die verhalen komen samen in het goede nieuws van Gods liefde voor de mensen. Wij hopen dat de verhalen ook in uw kerk tot leven komen in de adventstijd, en dat ze jong en oud mogen verbinden.

De gezinnen met kinderen op de basisschool hebben een gezinsboekje voor advent ontvangen met allerlei leuke opdrachten,  spelletjes en verhalen. Vanaf 1e advent t/m kerst voor elke dag iets te doen.  Dit is het kleine plakboek van Lucas.

Wij hopen  zo veel mogelijk kinderen te zien de komende periode in de kerk en samen de adventsperiode en kerst  te vieren maar we begrijpen dat het allemaal nog heel onzeker is en wellicht dat we overgaan op een digitale kindernevendienst.

Tot ziens van de  Kindernevendienst:  Hinke, Mariska, Iris, Caroline en Petra.