Nieuwsbrief 1

Deze digitale nieuwsbrief is een van de initiatieven die we als kerkenraad willen nemen de komende tijd om toch vorm te geven aan de band die we met elkaar hebben.

Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief eens per week op vrijdag verspreid wordt.

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.