Nieuwsbrief 36

Deze zondag vieren we dat het licht van Pasen schijnt in onze duisternis. We gedenken overleden gemeenteleden, hun namen klinken, maar ook zoeken we in liederen, symbolen en de bijbel naar Gods woorden die leven geven.

Lenneke, Rieke en Ton zorgen voor muziek die onze gedachten en gevoelens draagt en u krijgt allen de gelegenheid thuis een kaars of kaarsen te ontsteken voor degenen die u mist. Zet uw kaars(en) dan ook klaar.

Wij lezen: Jesaja 49:8-16 en Johannes 14:18-23.

U kunt de dienst bijwonen wanneer u zich aanmeldt of live of later volgen via KerkTV. Details vindt u in de nieuwsbrief. De dienst begint om 9:30.

Met hartelijke groet!

Namens de wijkkerkenraad van de Oosterkerk,

Addy Koster

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.