Nieuwsbrief 30

Bij de dienst

Wanneer ben je voluit mens? Een typisch bezinnende zomervraag die zondag aan de orde komt. We bouwen voort op de dienst over het Onze Vader, maar ook spitsen we toe op jongeren en onze opdracht als kerk naar hen toe.

Er klinkt mooi pianospel, we lezen verder in Lucas 11 en uit Kolossenzen 2 en vieren zo met elkaar een mooie dienst!

Van harte welkom!

Ds. Ruben Schep

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar:

deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.