Nieuwsbrief 25

Bij de dienst

Onze Vader, die in hemel zijt… Wie deze zin inzet in een verpleeghuis, merkt dat er meer mensen mee gaan bidden dan je zou denken. Als een oud laatje dat in een keer open gaat. Dit gebed is in ons geheugen gegrift, we bidden het samen in de dienst, en er zijn verschillende gezongen versies.

Zondag staan we uitgebreid stil bij het onze Vader. En gaan ook in op de vragen die dit gebed oproept. Wat gebeurt er eigenlijk als we dit bidden? Wat betekent het?

En er is nog iets moois zondag: Kerygma komt zingen! Na een lange tijd mogen we hen als koor weer ontvangen in de kerk, waar we erg blij mee zijn. Ook hun liederen passen bij het thema.
Wij lezen: Jesaja 62:1-12, Mattheüs 6:9-13.

Van harte welkom om de dienst mee te vieren, zowel thuis als in de kerk!

Ds. Ruben Schep

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar:

deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.