Nieuwsbrief 24

Bij de dienst

Deze zondag vieren we verbondenheid. Van ouders met hun kinderen, gemeenteleden met elkaar, baby’s met God. We staan stil bij die verbondenheid. Bij hoe diep dat gaat en welke rol God daarin speelt. Zo geven we woorden aan wat we voelen en beleven als we elkaar ontmoeten.

Dit aan de hand van een gesprek in de nacht, waarin Jezus praat met Nicodemus, maar er intussen nog zoveel meer lijntjes lopen. Wij lezen: Johannes 3:1-16.

Er wordt zondag gedoopt. Lisanne en Egbert hebben hier lang op gewacht in corona tijd, eindelijk is het zover. Marielle en Martin zijn net ouders en komen vieren dat ze een liefdesgeschenk hebben ontvangen. Maar, ook gaan we bevestigen. Elles Timmerman wordt bevestigd als jeugdouderling.

Mede daarom willen we u van harte uitnodigen de dienst niet thuis, maar in de kerk mee te komen vieren. Zo ervaren we de verbondenheid het sterkst.

Dienst zondag 19 juni

Volgende week staan we stil bij het Onze Vader. Wat wil dit gebed zeggen, wat zegt het ons? We zingen en bidden soms in de kerk verschillende versies, daar zal aandacht voor zijn. Maar ook: wat gebeurt er eigenlijk als we bidden of het daar over hebben?

Kerygma zal komen zingen en zo de dienst muzikaal verrijken, waar we erg blij mee zijn. En na de dienst praten we door over het thema.

Welkom!

Ds. Ruben Schep

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar:

deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.