Nieuwsbrief 20

Bij de dienst

“Een goede herder weet dat er kracht te vinden is in kwetsbaarheid.” Zo leerde ds. Hummel ons vorige week. Jezus gaat afscheid nemen, maar wat blijft er na hem dan over? Vorige week ging het daarom over leiderschap, komende zondag gaat het over welk gebod Jezus nog geeft voordat hij afscheid neemt. Wat is zijn nalatenschap?

We vieren avondmaal, waarin we de liefde vieren met elkaar en zingen liederen die er om vragen uit volle borst te worden gezongen. Kortom: alle ingrediënten voor een mooie dienst met elkaar.

Wij lezen: Openbaring 19:1-9, Johannes 13:31-35

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen!

ds. Ruben Schep

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar:

deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.