Nieuwsbrief 2

Bij de dienst

De voorganger in de dienst is ds. J. Hulzebosch uit Alphen a/d Rijn. Er wordt gelezen uit Jesaja 42: 1-9 en de Evangelielezing is uit Johannes 1: 19-34.

U wordt van harte uitgenodigd de kerkdienst via KerkTV te volgen.

Corona beperkt ons…

In de Oosterkerk zijn we over gegaan op het alleen digitaal uitzenden van de kerkdiensten en bestaat er voorlopig geen mogelijkheid om de diensten live bij te wonen. Als kerkenraad volgen wij het advies van de CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) om de kerk te sluiten voor live-vieringen. De dienst wordt uitgezonden via de KerkTv. We hopen dat u zich zo met elkaar verbonden voelt tijdens de dienst.

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.