Nieuwsbrief 1

Bij de dienst

De huidige paus trekt zijn hand terug als mensen die proberen te kussen. Dat, in tegenstelling tot de vorige pausen, die zich deze vorm van aanbidding lieten welgevallen. Deze zondag gaat het juist daar over: wie of wat zouden wij nu eens moeten kussen? Waar zijn wij naar op zoek met al wat we hebben?

Ten dele zijn we nog in de kerstsferen wat muziek betreft, maar ook luisteren we naar een lied van U2. We lezen Matteüs 2:1-12 over de wijzen uit het oosten en stellen ons de vraag: waar naar zou je eigenlijk moeten zoeken?
Ook vieren we zondag avondmaal. Aan het begin van het jaar vieren we de verbondenheid met Christus en elkaar. Juist door ook thuis deel te nemen met brood en wijn of druivensap, weten we ons verbonden. Vier mee!

Over U2 gesproken: vorige jaren vierden we verschillende keren een top2000 dienst, waarbij we de brug probeerden te slaan tussen muziek van deze tijd, wat die voor mensen betekent en welke rol dat speelt in ons geloof. Dit jaar vieren we als Oosterkerk geen top2000 dienst, maar gelukkig zijn er in den lande genoeg mooie top2000 diensten mee te vieren! Kijk daarvoor op top2000kerkdienst.nl voor een dienst die nog gehouden gaat worden, of een die al gevierd is.

Ds. Ruben Schep


Corona beperkt ons weer…

Helaas zijn we genoodzaakt om onze plannen bij te stellen. Zaterdagavond 18 december is tijdens de persconferentie een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 15 januari 2022.

In de Oosterkerk gaan we over op het alleen digitaal uitzenden van de kerkdiensten en bestaat er voorlopig geen mogelijkheid om de diensten live bij te wonen. Als kerkenraad volgen wij het advies van de CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) om de kerk te sluiten voor live-vieringen. We hopen dat u m.b.v. de live-stream geïnspireerd raakt en zich verbonden voelt met elkaar tijdens de dienst.De dienst zal ook uitgezonden worden via de KerkTv.

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.