Nieuwsbrief 47

Zondag 21 november Eeuwigheidszondag

“Waarom huil je?” Dit vraagt de opgestane Heer aan Maria in de tuin om het graf. Als gemeente leven we van de hoop en het licht. Daarover gaat het vanaf volgende week. Komende zondag staan we echter nog stil bij wie we missen, bij het verdriet. We delen het met elkaar, en vooral ook met God.

Daarbij lezen we een vers uit een psalm, waar ook de afbeelding bij past die u bij dit stuk ziet. Maar, ook lezen we Openbaring 21:1-7.

Muzikale begeleiding is er door Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven. Zij waren er in de dienst op 14 februari en ook nu zullen ze met viool en piano voor en in de dienst hun gaven laten klinken. De vraag aan u om de kerk in stilte binnen te komen, zodat hun muziek tot zijn recht kan komen.

Ook zal er dit jaar helaas geen gelegenheid zijn om zelf een kaarsje aan te steken, aangezien dit moeilijk veilig te organiseren is. Wel zal er een kaars worden aangestoken als symbool voor de namen die we in ons hart met ons meedragen.

Zo zijn we beperkt, maar is het al een stuk rijker dan vorig jaar, toen de kerk op deze zondag nog volledig gesloten bleef.

U bent van harte welkom!
Ds. Ruben Schep

———————————————————————————-

Aanmelden voor zondag 21 november!

Zondag 21 november zullen we opnieuw met aanmelding werken via de website. Waarom? Er zijn verschillende familieleden uitgenodigd van overleden gemeenteleden. Er hebben een aantal gemeenteleden namen ingeleverd voor wie zij een kaars willen ontsteken. Tegelijkertijd zijn er maar 70 zitplaatsen. Om er voor te zorgen dat we niemand teleur hoeven te stellen willen we u vragen u vooraf aan te melden. U kunt zich aanmelden via de website (https://deoosterkerk.nl/home/corona/reserveren/) of via het bekende telefoonnummer. Als gevolg van de aanscherpte maatregelen in verband met Covid willen we u vragen om tijdens het lopen in de kerk, een mondkapje te dragen.
De dienst zal ook uitgezonden worden via de KerkTv.

——————————————————————————————

Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.