Nieuwsbrief 45

Zondag 7 november

Zondag 7 november vieren we de dankbaarheid. Onze Heer deelt zichzelf als we avondmaal vieren.

We staan stil bij dankdag voor gewas en arbeid, maar ook sluiten we een diaconaal jaardoel af en wordt het nieuwe geïntroduceerd.

Allemaal vormen van delen uit dankbaarheid. Dankbaarheid vanwege de liefde die we dankzij God steeds weer leren kennen, die we als gemeenschap levend proberen te houden en die we delen met de wereld om ons heen.

We lezen uit Marcus 12:28-34 over het grote gebod, erg toepasselijk! En we zingen sowieso een prachtig lied van Sytze de Vries: Liefde, eenmaal uitgesproken. Vier gerust mee, live in de kerk of thuis.

ds. Ruben Schep

——————————————————————————————

Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.