Nieuwsbrief 43

Zondag 24 oktober

Ds. D. Pranger uit Rotterdam zal deze zondag voorgaan in de Oosterkerk.

Wij lezen uit Psalm 84 en Lucas 15: 11 – 32.

U bent van harte uitgenodigd!

——————————————————————————————

Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.