Nieuwsbrief 20

Beste gemeenteleden

Hier vindt u nieuwsbrief nr. 20. In de nieuwsbrief vindt u de nodige informatie over activiteiten voor de komende periode.

Zondag 2 augustus zal Mw. Ds. M. van Waardenburg uit Berkenwoude voorgaan. De dienst vindt plaats in de Oosterkerk en begint om 9:30 uur. U kunt de dienst bijwonen wanneer u zich aanmeldt of live volgen. Details vindt u in de nieuwsbrief.

Met hartelijke groet!

Namens de wijkkerkenraad van de Oosterkerk,

Addy Koster

Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, stuur dan een email naar: deoosterkerk@gmail.com.

Ook u kunt aan de inhoud van deze nieuwsbrief bijdragen. Heeft u nieuws of informatie die voor de gemeenteleden van belang is, dan kunt u die eveneens sturen naar: deoosterkerk@gmail.com.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u hem hier vinden.