Aanpassing maatregelen met oog op Corona

Zondag 21 november zullen we opnieuw met aanmelding werken via de website. Waarom? Er zijn verschillende familieleden uitgenodigd van overleden gemeenteleden. Er hebben een aantal gemeenteleden namen ingeleverd voor wie zij een kaars willen ontsteken. Tegelijkertijd zijn er maar 70 zitplaatsen. Om er voor te zorgen dat we niemand teleur hoeven te stellen willen we u vragen u vooraf aan te melden.

Koffiedrinken na de dienst.

Gezien de huidige corona maatregelen en besmettingscijfers is het voorlopig niet verantwoord om koffie te drinken na de dienst. We vinden het natuurlijk heel vervelend om dit besluit te hebben moeten nemen, omdat het voor  de verbinding onderling  heel belangrijk is. Toch hopen we dat u hier begrip voor heeft en dat er snel weer een tijd komt dat het wel mogelijk is.

Namens het moderamen van de wijkkerkenraad,
Elly van der Knaap