Kring: Leef je geloof: doe je mee?

In de kerk zijn verschillende kringen die doordeweeks bij elkaar komen. Je ontmoet elkaar op een andere manier dan tijdens een kerkdienst, je leert elkaar beter kennen en dit vergroot het omzien naar elkaar. Graag maak ik je enthousiast om na de zomer aan een kring deel te nemen. Zie bestaande kringen op de website: https://deoosterkerk.nl/home/de-oosterkerk/gespreksgroepen/

Graag deel ik mijn ervaringen met de  GGG-kring “ontmoetingen met Jezus”:

Ongeveer 10 keer zijn we het afgelopen seizoen bij elkaar geweest. Een mooie gemengde groep van 10 gemeenteleden. We hebben gebruik gemaakt van een boekje ontwikkeld door het Evangelisch Werkverband voor gebruik in Gemeente Groei Groepen (GGG). Vaak luisterden we naar een lied, dachten we na over een prikkelende vraag, lazen samen het Bijbelgedeelte en gingen daarover met elkaar in gesprek met ruimte voor geloofsvragen. Deze week hebben we de kring feestelijk afgesloten bij het Pannenkoekenhuis.

In het nieuwe seizoen in september gaan we hiermee verder. Maar graag willen we anderen ook de mogelijkheid geven om aan een GGG kring deel te nemen. Geef je op voor het nieuwe seizoen. Opnieuw zullen we dan gebruik maken van nieuw ontwikkeld materiaal van het Evangelisch Werkverband. Inmiddels is bekend wat het nieuwe thema wordt: “Leef je geloof”. De brief van Jakobus staat centraal. De brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend. En vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische verhandelingen, maar allerlei concrete adviezen hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het ‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof!

Wil je meer informatie of aanmelden, neem gerust contact op.

Henk Kamminga, 06-28830857, henkkamminga@solcon.nl