Kerkdienst 25 september

Bij de dienst

Maak je geen zorgen. Helpt dat, als iemand dat tegen je zegt? Of tegen een gedetineerde, of tegen iemand in een moeilijke thuissituatie? Jezus zegt dat we ons geen zorgen moeten maken. Met deze crises? Met oorlogen en hoge rekeningen?

We staan ook aan het begin van nieuw leven, als Yven wordt gedoopt. En ons eigen bandje laat enkele liederen horen! En er zijn enkele bewoners van de ASVZ – Hollandsch Diep om de dienst mee te vieren. EN dan sluiten we ook nog het ene jaardoel af en wordt het nieuwe geïntroduceerd!

Kortom: wat een enorm rijke dienst en wat valt er veel te vieren zondag. Vier mee, kijk mee, zing mee!

Wij lezen: Mattheüs 6: 24-34.

De dienst wordt ook live uitgezonden via de KerkTv.

De kleur van de zondag is groen, de kleur van groei, hoop en toekomst

Bijzonderheden: Doopdienst
Vredesweek
Voorganger: Ds. T.R. Schep
Woonplaats: Capelle a/d IJssel
Lector: Joanne Uilenreef
Ouderling van dienst: Dianne Poot
Muzikale begeleiding: Corine Beaufort
Oppasdienst: Geen oppasdienst
Kindernevendienst: Hinke de Graaff
Beamer: Matthijs Frederiks
1e collecte: Nieuw Jaardoel Diaconie: Stichting Exodus
2e collecte: Kerk
3e collecte: Kindernevendienst
Koster: Jan Heusdens
Bij de deur wordt u verwelkomd door: Aat Ouwehand en Addy Koster
Koffieverzorging: Monirah Schep, Andra Kroon, Loes Musch

Orde van dienst

Doopdienst


Welkom en mededelingen

Aanvang

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 146c: 1, 2 en 7

Stilte, votum en groet

Kyriegebed

Glorialied: 10.000 reasons (Bless is more)

Doop

Inleiding

Binnenbrengen dopeling, terwijl we luisteren naar: Meer dan een wonder – Kinga Ban

Doopgebed

Een brief voor Yven

Zingen: 347

Doopvragen

Doop in de naam van de Vader, Zoon en Geest

Doopkaars

Verwelkoming gemeente

V: Gemeente van Christus: belooft u hen gedoopt zijn, op te nemen in uw midden;         wilt u hen en hun ouders opdragen in uw gebeden en hen omringen met uw liefde?

Gemeente: Ja, dat willen wij

Rond de Bijbel

Met de kinderen

Uit de Bijbel: Matteus 6:24-34

Bless is More: Less like me

Verkondiging

Bless is More: There was Jesus

Danken en delen

Afsluiten jaardoel: Fier

Nieuw jaardoel: Exodus

Danken en bidden

Lied: 1006

Collecte, Bless is More: What faith can do

Slotlied: 416

Zegen