Kerkdienst 22 november

Kerkdienst 22 november

Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren dat het licht van Pasen schijnt in onze duisternis. We gedenken overleden gemeenteleden, hun namen klinken, maar ook zoeken we in liederen, symbolen en de bijbel naar Gods woorden die leven geven. Lenneke, Rieke en Ton zorgen voor muziek die onze gedachten en gevoelens draagt en u krijgt allen de gelegenheid thuis een kaars of kaarsen te ontsteken voor degenen die u mist. Zet uw kaars(en) dan ook klaar.

De voorganger in deze dienst is Ds. Ruben Schep.

Ps. wilt u reageren, dan kan dat onderaan deze pagina!

De kleur van de zondag is groen, de kleur van groei, hoop en toekomst
Bijzonderheden Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. T.R. Schep
Woonplaats: Capelle a/d IJssel
Lector: Jan Schipper
Ouderling van dienst: Wim Telleman
Muzikale begeleiding: Ton van Vliet
Oppasdienst: Geen
Kindernevendienst: Mariska Leenman
Beamer: Richard Geleijnse
1e collecte: Edukans Schoolmaatjes
2e collecte: Kerk
3e collecte: Diaconie
Koster: Peter v.d. Knaap
Bij de deur werd u verwelkomd door:

Jakob Rouw

Orde van dienst

Laatste zondag van het kerkelijk jaar


Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied Aan het Licht – Trijntje Oosterhuis

Stilte, votum en groet

Gebed

Rieke en Ton: Larghetto van Danzi

Met de kinderen: In het huis van de Vader – Elly en Rikkert

Uit de Bijbel: Jesaja 49:8-16 en Johannes 14:18-23

Lied: God zal met ons zijn – Sela

Verkondiging

Rieke en Ton: Adagio from Concerto in F van G. Ferlendis

Gedachtenis: inleiding

Lenneke en Ton: Door de wind – Stef Bos

Gedenken overleden gemeenteleden

Lied: Heer, herinner u de namen

Gedenken thuis

Huub Oosterhuis – Laatste hymne

Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.

U komt toe alle stem,
alle veerkracht en zingen.

Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt,

Één en volstrekt in allen
en boven alle uit,

vader, zoon en geest,
bron, water en stroming

liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes volharding.

Gij die doet lichten de zee,
lichten aarde en hemel,

stroom uw mensen vol kracht,
doe opleven hun ogen.

Moge het worden, eindelijk,
wat Gij gewild hebt van meet af:

licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Slotlied: Zolang wij ademhalen

Zegen

2 reacties
 1. Daisy Tomasouw zegt:

  Beste Dominee Schep en gemeenteleden,

  Hartelijk dank voor deze mooie dienst en de gelegenheid om vanuit huis mee te gedenken, hen die wij hebben verloren. Mijn medeleven gaat uit naar alle gemeenteleden die het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een familielid, vriend of bekende. Middels deze weg wil ik graag via deze dienst ook alle gemeenteleden ontzettend bedanken voor de enorme hoeveelheid aan warme en prachtige reacties die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze vader Waldie Michel Tomasouw. Dat heeft ons gesterkt en getroost te weten dat hij veel mensen heeft weten te raken met zijn bijzondere levenskracht. Hartelijk dank daarvoor. Een kaars hebben wij hier aangestoken voor hem dat hij rust heeft mogen vinden samen met onze moeder Fietje Geertruida Tomasouw-Mamangkey.
  Ik wens iedereen sterkte in deze bijzondere tijd en liefde.
  Met vriendelijke groet,
  Daisy Tomasouw

 2. Annelies den Toom- Prins zegt:

  Een mooie dienst, fijn dat ik zo toch er bij kon zijn. Bedankt voor de kaars en de kaart voor mijn moeder.
  Heb hem gelijk aan gestoken met de kaars in de kerk.

Reacties zijn gesloten.