Kerkdienst 21 november – Eeuwigheidszondag

“Waarom huil je?” Dit vraagt de opgestane Heer aan Maria in de tuin om het graf. Als gemeente leven we van de hoop en het licht. Daarover gaat het vanaf volgende week. Deze zondag staan we echter nog stil bij wie we missen, bij het verdriet.

We delen het met elkaar, en vooral ook met God.

Daarbij lezen we een vers uit een psalm, waar ook de afbeelding bij past die u bij dit stuk ziet. Maar, ook lezen we Openbaring 21:1-7.

Muzikale begeleiding is er door Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven. Zij waren er in de dienst op 14 februari en ook nu zullen ze met viool en piano voor en in de dienst hun gaven laten klinken. De vraag aan u om de kerk in stilte binnen te komen, zodat hun muziek tot zijn recht kan komen.

Ds. Ruben Schep

Deze zondag zullen we opnieuw met aanmelding werken via de website. Waarom? Er zijn verschillende familieleden uitgenodigd van overleden gemeenteleden. Er hebben een aantal gemeenteleden namen ingeleverd voor wie zij een kaars willen ontsteken. Tegelijkertijd zijn er maar 70 zitplaatsen. Om er voor te zorgen dat we niemand teleur hoeven te stellen willen we u vragen u vooraf aan te melden.

Ook zal er dit jaar helaas geen gelegenheid zijn om zelf een kaarsje aan te steken, aangezien dit moeilijk veilig te organiseren is. Wel zal er een kaars worden aangestoken als symbool voor de namen die we in ons hart met ons meedragen.

Zo zijn we beperkt, maar is het al een stuk rijker dan vorig jaar, toen de kerk op deze zondag nog volledig gesloten bleef.

Als gevolg van de aanscherpte maatregelen willen we u vragen om tijdens het lopen in de kerk, een mondkapje te dragen.

De dienst zal ook uitgezonden worden via de KerkTv en in de nieuwsbrief leest u de details.

Ps. wilt u reageren, dan kan dat onderaan deze pagina!

De kleur van de zondag is groen, de kleur van groei, hoop en toekomst
Bijzonderheden: Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. T.R. Schep
Woonplaats: Capelle a/d IJssel
Lector: Jan van der Sloot
Ouderling van dienst: Jan van der Sloot
Muzikale begeleiding: Ton van Vliet
Oppasdienst: Anne Dorsman
  David Geleijnse
Kindernevendienst: Hinke & Mariska
Beamer: Richard Geleijnse
1e collecte: Pastoraat
2e collecte: Kerk
3e collecte: Bloemenpot
Koster: Peter v.d. Knaap
Bij de deur wordt u verwelkomd door: Cees de Vlaming  en Elly van der Knaap
Koffieverzorging: Geen koffie na de dienst

Orde van dienst

Thema: tranen in een kruik


Muziek vanaf +-20 minuten voor de dienst door Annabelle en Ronald. We komen binnen in stilte.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 283:1, 3 en 5 (In de veelheid van geluiden)

Stilte, votum en groet

Gebed

Muziek: O rest in the Lord – Mendelssohn

Met de kinderen

Uit de Bijbel: Psalm 56:9 en Openbaring 21:1-6

Verkondiging

Zingen: 730 (Heer, herinner u de namen)

Gedicht door Joanne

We noemen de namen, terwijl we luisteren naar: Pie Jesu van Fauré

Danken en bidden

Inzameling van de gaven

Slotlied: 91a (Wie in de schaduw Gods mag wonen)

Wegzending en Zegen (het Amen 3x gezongen door de gemeente).

0 reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *