Kerkdienst 15 november

Kerkdienst 15 november

In deze dienst gaat voor ds. Ruud Stiemer uit Den Bosch. We lezen Spreuken 9: 1-6, 13-18  en  Mattheüs 25:1-13.

Een goede dienst gewenst!

Ps. wilt u reageren, dan kan dat onderaan deze pagina!

De kleur van de zondag is groen, de kleur van groei, hoop en toekomst
Bijzonderheden
Voorganger: Ds. R.E. Stiemer
Woonplaats: Den Bosch
Lector: Jan van der Sloot
Ouderling van dienst: Dirk-Jan Kort
Muzikale begeleiding: Ton van Vliet
Oppasdienst: Geen
Kindernevendienst: Petra Moerman
Beamer: Peter Dorsman
1e collecte: Diaconaal Jaardoel: Rudolphstichting
2e collecte: Kerk
3e collecte: Bloemenpot
Koster: Rick Sollie
Bij de deur werd u verwelkomd door: Jan van der Sloot  en Annelies Boersma

Orde van dienst


VOORBEREIDING

Orgelspel / piano

Welkomstwoord

Aanvangslied: Psalm 43: 3 en 4 – ‘O, Here God, kom mij bevrijden’

Stilte voor persoonlijk gebed

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming

Na de woorden ‘zo roepen wij tot u’….       ‘Heer, ontferm u’ (piano/orgel )

Gloria: Lied 713: 1, 2, 5 – ‘Wij moeten Gode zingen’


DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

(Gesprek met de kinderen)

Lezing Spreuken 9: 1-6, 13-18

[1] Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt. [2] Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. [3] Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: [4] ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ Wie geen verstand heeft roept ze toe: [5] ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd. [6] Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.’ (…) [13] Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, door haar domheid heeft ze nergens weet van. [14] Ze zit bij de deur van haar huis, in een zetel, hoog in de stad. [15] Ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan:

[16] ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ Wie geen verstand heeft roept ze toe: [17] ‘Gestolen water smaakt verrukkelijk, geroofd brood is een lekkernij.’ [18] Maar wie zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk.

Lied 849 – ‘Zoek de wegen van de wijsheid’ (gezongen door Karin Bloemen)

Lezing Mattheüs 25:1-13

[1] Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.  [2] Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. [3] De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.  [4] De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.  [6] Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” [7] Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.  [8] De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” [9] De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”  [10] Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.   [11] Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”  [12] Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”  [13] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Orgel/ Piano: Lied 756: 1, 4, 5, 6 – ‘’Laat komen, Heer, uw Rijk’

Uitleg en verkondiging

Orgelspel / pianospel:

Lied 751: 1, 2, 4 – ‘De Heer verschijnt te middernacht’


GEBED EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Na  ‘zo roepen wij tot u’:  368 j – ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ (orgel/piano)

Collecten

De kinderen komen terug in de kerk

Reacties op de vraag


ZENDING EN ZEGEN

Lied 749: 1, 3   – ‘Op, waak op! Zo klinkt het luide’

Zegen

Amen

Orgelspel

0 reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *