Kerkdienst 12 juni

Bij de diensten

Zondag vieren we verbondenheid. Van ouders met hun kinderen, gemeenteleden met elkaar, baby’s met God. We staan stil bij die verbondenheid. Bij hoe diep dat gaat en welke rol God daarin speelt. Zo geven we woorden aan wat we voelen en beleven als we elkaar ontmoeten.

Dit aan de hand van een gesprek in de nacht, waarin Jezus praat met Nicodemus, maar er intussen nog zoveel meer lijntjes lopen.

Er wordt zondag gedoopt. Lisanne en Egbert hebben hier lang op gewacht in corona tijd, eindelijk is het zover. Marielle en Martin zijn net ouders en komen vieren dat ze een liefdesgeschenk hebben ontvangen. Maar, ook gaan we bevestigen. Elles Timmerman wordt bevestigd als jeugdouderling.

Mede daarom willen we u van harte uitnodigen de dienst niet thuis, maar in de kerk mee te komen vieren. Zo ervaren we de verbondenheid het sterkst.

Wees welkom!

Zondag 19 juni

Volgende week staan we stil bij het Onze Vader. Wat wil dit gebed zeggen, wat zegt het ons? We zingen en bidden soms in de kerk verschillende versies, daar zal aandacht voor zijn. Maar ook: wat gebeurt er eigenlijk als we bidden of het daar over hebben?

Kerygma zal komen zingen en zo de dienst muzikaal verrijken, waar we erg blij mee zijn. En na de dienst praten we door over het thema. Welkom!

ds. Ruben Schep

De diensten worden ook live uitgezonden via de KerkTv.

De kleur van de zondag is wit, de kleur van reinheid, schoongewassen zijn, licht en feest
Bijzonderheden: Zondag Trinitatis,

Doop en bevestiging

Voorganger: Ds. T.R. Schep
Woonplaats: Capelle a/d IJssel
Lector: Wiesje Emons
Ouderling van dienst: Bert Wierenga
Muzikale begeleiding: Corine Beaufort
Oppasdienst: Esther Jessen-de Koning
  Shania
Kindernevendienst: Iris Boersma
Tienerdienst Marlies Gromicho en Peter Dorsman
Beamer: Matthijs Frederiks
1e collecte: Godsdienstonderwijs
2e collecte: Kerk
3e collecte: Diaconie
Koster: Peter v.d. Knaap
Bij de deur wordt u verwelkomd door: Karin Eikelhof en Elly van der Knaap
Koffieverzorging: Mark Roerade, Caroline Roerade, Petra Moerman

Orde van dienst

Doop en bevestiging


Voorbereiding

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 705:1 en 3

Stilte, votum en groet

Gebed

Zingen: 705:4

 Bevestigen

Presentatie

Opdracht

Gelofte

Zingen: Kracht van uw liefde (opwekking 488)

Gebed

Knielen en handoplegging

Aanvaarding:

Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?

A: Ja, van harte

Rond het Woord

Kinderen naar de kindernevendienst: God kent jou

Uit de Bijbel: Johannes 3:1-16

           Verkondiging

Zingen: 706:1, 2 en 4

Dopen

Binnenbrengen dopelingen, terwijl we luisteren naar: Nooit gedacht

Presentatie

Doopgebed

Brieven voor Yven en Timo

Lied: De Here zegent jou

Jezus is de goede herder door Boaz

Doopvragen

Doop

Doopkaars

Verwelkoming gemeente:

Gemeente van Christus: belooft u hen gedoopt zijn, op te nemen in uw midden; wilt u hen en hun ouders opdragen in uw gebeden en hen omringen met uw liefde?

Gemeente: Ja, dat willen wij

 Antwoord en zegen

Danken en bidden

Zingen: 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied: Ga maar gerust (Sytze de Vries, Melodie: Finlandia)

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen

0 reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.