Kerkdienst 2 januari

Bij de dienst

De huidige paus trekt zijn hand terug als mensen die proberen te kussen. Dat, in tegenstelling tot de vorige pausen, die zich deze vorm van aanbidding lieten welgevallen. Deze zondag gaat het juist daar over: wie of wat zouden wij nu eens moeten kussen? Waar zijn wij naar op zoek met al wat we hebben?

Ten dele zijn we nog in de kerstsferen wat muziek betreft, maar ook luisteren we naar een lied van U2. We lezen Matteus 2:1-12 over de wijzen uit het oosten en stellen ons de vraag: waar naar zou je eigenlijk moeten zoeken?
Ook vieren we zondag avondmaal. Aan het begin van het jaar vieren we de verbondenheid met Christus en elkaar. Juist door ook thuis deel te nemen met brood en wijn of druivensap, weten we ons verbonden. Vier mee!

Over U2 gesproken: vorige jaren vierden we verschillende keren een top2000 dienst, waarbij we de brug probeerden te slaan tussen muziek van deze tijd, wat die voor mensen betekent en welke rol dat speelt in ons geloof. Dit jaar vieren we als Oosterkerk geen top2000 dienst, maar gelukkig zijn er in den lande genoeg mooie top2000 diensten mee te vieren! Kijk daarvoor op top2000kerkdienst.nl voor een dienst die nog gehouden gaat worden, of een die al gevierd is.

Ds. Ruben Schep

Bijwonen kerkdiensten…

Voorlopig is het tot zeker 15 januari niet mogelijk om diensten bij te wonen. De diensten zullen wel plaatsvinden in de Oosterkerk met een minimale bezetting en live uitgezonden worden via de KerkTv.

 

De kleur van de zondag is wit, de kleur van reinheid, schoongewassen zijn, licht en feest
Bijzonderheden: Nieuwjaarswensen –

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. T.R. Schep
Woonplaats: Capelle a/d IJssel
Lector: Corine Beaufort
Ouderling van dienst: Bert Wierenga
Muzikale begeleiding: Ton van Vliet
Oppasdienst: Geen oppasdienst
Kindernevendienst: Hinke de Graaff
Beamer: Frank Boersma
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Bloemenfonds
Koster: Peter v.d. Knaap
2de ouderling en diaken: Karin Eikelhof  en Elly van der Knaap
Koffieverzorging: Geen koffiedrinken

Orde van dienst

 


Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Zo vriendelijk en veilig als het licht

Stilte, votum en groet

Kyriegebed

Gloria: eer zij God

Inleiding

Lied: Still haven’t found

Met de kinderen: Love is all you need

Uit de Bijbel: Matteüs 2:1-12

Lied: Komt allen tezamen

Verkondiging

Lied: Amanda Strydom – Pelgrimsgebed

Nodiging en inzameling van de gaven

Tafelgebed

Voorbeden en stil gebed

Lied: 1006

Breken en delen

Slotlied: Trinity – Ik wens jou

Zegen

0 reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *