Kerkdienst 19 december – 4de Advent

Op deze vierde adventszondag zal voorgaan mw. ds. D. Hoekstra-Olthof. We lezen: Lucas 1: 57 – 80.

Kerstdiensten

Op dit moment is het advies in verband met corona nog altijd om na 17 uur geen kerkdiensten te houden om het aantal contactmomenten te verminderen. Als kerkenraad zijn we momenteel nog met elkaar in gesprek over wat dit betekent voor de kerstnachtdienst. Volgende week willen we hier meer over melden.

Voor kerstmorgen hebben we uw medewerking nodig: er zijn al heel wat foto’s van geluksmomenten toegestuurd, maar we zijn op zoek naar meer! Stuur die gerust naar ds. Ruben Schep: rubenschep@gmail.com, 0627594216

Reserveren voor de kerkdienst weer ingevoerd…

Voorlopig is het reserveren voor het bijwonen van de kerkdiensten nodig. U kunt dit doen via: https://deoosterkerk.nl/home/corona/reserveren/ en wanneer u geen internet heeft via telefoon nummer: 06-1948 5634 (op vrijdag 10-18 en zaterdag 10-12 uur).
We gaan nog steeds uit van 70 personen (exclusief medewerkers aan de dienst). Tevens is er geen gelegenheid meer om na afloop van de dienst koffie te drinken.

De meeste activiteiten die na 17:00 plaatsvinden, zullen worden afgelast.

De dienst zal ook uitgezonden worden via de KerkTv.

 

De kleur van de zondag is paars, de kleur van bezinning, ingetogenheid, boete, rouw, voorbereiding en verwachting
Bijzonderheden: 4e advent
Voorganger: Mw. Ds. D. Hoekstra-Olthof
Woonplaats: Capelle a/d IJssel
Lector: Lisette/Aat Ouwehand
Ouderling van dienst: Vivian Geleijnse
Muzikale begeleiding: Ton van Vliet
Oppasdienst: Anne Dorsman
  David Geleijnse
Kindernevendienst: Mariska Leenman
Beamer: Matthijs Frederiks
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Onderhoud kerk
Koster: Peter v.d. Knaap
Bij de deur wordt u verwelkomd door: Karin Eikelhof en Elly van der Knaap
Koffieverzorging: Geen koffie drinken

Orde van dienst

4de Advent


Welkom en mededelingen

Psalm 72: 1 en 3

Votum groet en drempelgebed

Psalm 72: 4 en 7

Ruimte voor de bloemschikking

Ruimte voor kindernevendienst en projectlied

Lied: 441: 1 en 5

Gebed om ontferming

Lied: Ik zie uit naar de Heer

Gebed om Gods Geest

Schriftlezing: Lucas 1: 57 – 80

lied 158b: Een schoot van ontferming

Uitleg en verkondiging

Lied 451: 1, 2 en 5

Gebeden

Collectes

Slotlied Lied 444: 1,2,3,4, en 5

Zegen