Kerknieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.

Het verschijnt eens per 3 à 5 weken, behalve in de zomer. Een abonnement kost € 21,50 per jaar (prijs 2020) voor inwoners van Capelle aan den IJssel. Inwoners van andere plaatsen kunnen een postabonnement nemen voor € 65 per jaar (2020). Ook is het mogelijk een digitaal abonnement te nemen.

Gelieve het abonnementsgeld te betalen m.b.v. de acceptgiro die alle abonnees in februari ontvangen (IBAN NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmeester Kerknieuws). Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven!

Adresgegevens

Hoofdredactie

Dhr. A. M. Alblas, 010-4216076, amalblas@kliksafe.nl
Dhr. J.H. de Groot, 010-4508516, Harry@deGrootCapelle.nl

Eindredactie en vormgeving

Anton Sinke, sinke@box.nl

Abonnementenadministratie

Mw. C. van Wingerden-Arends,
Johan Jongkindrade 251, 2908 CC, 010-4502478, aavanwingerden@planet.nl

Penningmeester en advertenties

Mw. Ineke Lekransy, 010-4517634, cml.kerknieuws@gmail.com

Wijkredactie Kerknieuws

Mevr. Quirien Banis (Artikelen) – dhr. Jan Schipper (Kerkdiensten en Agenda)

Inleveren kopij Oosterkerk

Uiterlijk 20:30 bij de wijkredacteuren Quirien Banis en Jan Schipper.
Email: kopijkerknieuws@deoosterkerk.nl

Coördinatie verspreiding Kerknieuws

Schollevaar:
Mevr. Marjan van der Haar
Klaroen 17, 2907 GB, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-451 56 84

Oostgaarde:
Dhr. Peter Dorsman
Henri Laurensrade 12, 2907 MN, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-451 78 32

Verschijningskalender

Een overzicht van de verschijningsdatum Kerknieuws

KerknieuwsInleveren kopijVerschijningsdata
September19 augustus28 augustus (5 weken)
Oktober16 september25 september (4 weken)
November20 oktober30 oktober (4 weken)
December
17 november27 november (3 weken)
Special Kerst8 december18 december (3 weken)
Januari 202129 december8 januari (4 weken)
Februari19 januari29 januari (4 weken)
Maart16 februari26 februari (4 weken)
April16 maart26 maart (4 weken)
Mei20 april30 april (5 weken)
Juni18 mei28 mei (5 weken)
Zomernummer29 juni9 juli (7 weken)