Kerknieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.

Het verschijnt eens per 3 à 4 weken, behalve in de zomer. Een abonnement kost € 21,50 per jaar (prijs 2020) voor inwoners van Capelle aan den IJssel. Inwoners van andere plaatsen kunnen een postabonnement nemen voor € 65 per jaar (2020). Ook is het mogelijk een digitaal abonnement te nemen.

Gelieve het abonnementsgeld te betalen m.b.v. de acceptgiro die alle abonnees in februari ontvangen (IBAN NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmeester Kerknieuws). Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven!

Adresgegevens

Hoofdredactie

Dhr. A. M. Alblas, 010-4216076, amalblas@kliksafe.nl
Dhr. J.H. de Groot, 010-4508516, Harry@deGrootCapelle.nl

Eindredactie en vormgeving

Anton Sinke, sinke@box.nl

Waarnemend algemeen redacteur

Dhr. A. van Wijngaarden, 010-2840157 info@avwvakpers.nl

Abonnementenadministratie

Mw. C. van Wingerden-Arends,
Johan Jongkindrade 251, 2908 CC, 010-4502478, aavanwingerden@planet.nl

Penningmeester en advertenties

Mw. Ineke Lekransy, 010-4517634, cml.kerknieuws@gmail.com

Inleveren kopij Oosterkerk

Uiterlijk 20:30 bij de wijkredacteuren Quirien Banis en Jan Schipper, kopijkerknieuws@deoosterkerk.nl

Verschijningskalender

Een overzicht van de verschijningsdatum Kerknieuws

KerknieuwsInleveren kopijVerschijningsdata
KN 2020-17 januari17 januari (3 weken)
KN 2020-24 februari14 februari (4 weken)
KN 2020-33 maart13 maart (3 weken)
KN 2020-424 maart3 april (3 weken)
KN 2020-515 april24 april (3 weken)
KN 2020-65 mei15 mei (4 weken)
KN 2020-72 juni12 juni (2 weken)
KN 2020-816 juni26 juni (3 weken)
KN 2020-97 juli17 juli (5 weken)