Kerknieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.

Het verschijnt eens per 4 weken, behalve in de zomer. Een abonnement kost € 17,50 per jaar (prijs 2021) voor inwoners van Capelle aan den IJssel. Inwoners van andere plaatsen kunnen een postabonnement nemen voor € 61,00 per jaar (2021). Ook is het mogelijk een digitaal abonnement te nemen.

Gelieve het abonnementsgeld te betalen m.b.v. de acceptgiro die alle abonnees in februari ontvangen (IBAN NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmeester Kerknieuws). Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven!

Adresgegevens

Hoofdredactie

Dhr. A. M. Alblas, 010-4216076, amalblas@kliksafe.nl
Dhr. J.H. de Groot, 010-4508516, Harry@deGrootCapelle.nl

Eindredactie en vormgeving

Anton Sinke, sinke@box.nl

Abonnementenadministratie

Jan van der Wilt, 010-4515994, admin.kerknieuws@kpnmail.nl

Penningmeester en advertenties

Mw. Ineke Lekransy, 010-4517634, cml.kerknieuws@gmail.com

Wijkredactie Kerknieuws

Mevr. Quirien Banis (Artikelen) – dhr. Jan Schipper (Kerkdiensten en Agenda)

Inleveren kopij Oosterkerk

Uiterlijk 20:30 bij de wijkredacteuren Quirien Banis en Jan Schipper.
Email: kopijkerknieuws@deoosterkerk.nl

Coördinatie verspreiding Kerknieuws

Schollevaar:
Mevr. Marjan van der Haar
Klaroen 17, 2907 GB, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-451 56 84

Oostgaarde:
Dhr. Peter Dorsman
Henri Laurensrade 12, 2907 MN, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-451 78 32

Verschijningskalender

Een overzicht van de verschijningsdatum Kerknieuws

NummerInleveren kopijVerschijningsdatum
KN2022-0128 december7 januari
KN2022-0225 januari4 februari
KN2022-0322 februari4 maart
KN2022-0422 maart1 april
KN2022-0526 april6 mei
KN2022-0624 mei3 juni
KN2022-0728 juni8 juli
KN2022-0816 augustus26 augustus
KN2022-0920 september30 september
KN2022-1018 oktober28 oktober
KN2022-1115 november25 november
KN2022-126 december16 december