Kerknieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.

Het verschijnt eens per 4 weken, behalve in de zomer. Een abonnement kost € 17,50 per jaar (prijs 2021) voor inwoners van Capelle aan den IJssel. Inwoners van andere plaatsen kunnen een postabonnement nemen voor € 61,00 per jaar (2021). Ook is het mogelijk een digitaal abonnement te nemen.

Gelieve het abonnementsgeld te betalen m.b.v. de acceptgiro die alle abonnees in februari ontvangen (IBAN NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmeester Kerknieuws). Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven!

Adresgegevens

Hoofdredactie

Dhr. A. M. Alblas, 010-4216076, amalblas@kliksafe.nl
Dhr. J.H. de Groot, 010-4508516, Harry@deGrootCapelle.nl

Eindredactie en vormgeving

Anton Sinke, sinke@box.nl

Abonnementenadministratie

Jan van der Wilt, 010-4515994, admin.kerknieuws@kpnmail.nl

Penningmeester en advertenties

Mw. Ineke Lekransy, 010-4517634, cml.kerknieuws@gmail.com

Wijkredactie Kerknieuws

Mevr. Quirien Banis (Artikelen) – dhr. Jan Schipper (Kerkdiensten en Agenda)

Inleveren kopij Oosterkerk

Uiterlijk 20:30 bij de wijkredacteuren Quirien Banis en Jan Schipper.
Email: kopijkerknieuws@deoosterkerk.nl

Coördinatie verspreiding Kerknieuws

Schollevaar:
Mevr. Marjan van der Haar
Klaroen 17, 2907 GB, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-451 56 84

Oostgaarde:
Dhr. Peter Dorsman
Henri Laurensrade 12, 2907 MN, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-451 78 32

Verschijningskalender

Een overzicht van de verschijningsdatum Kerknieuws

NummerInleveren kopijVerschijningsdatum
KN2021-0129 december8 januari (4 weken)
KN2021-0219 januari29 januari (4 weken)
KN2021-0316 februari26 februari (4 weken)
KN2021-0416 maart26 maart (4 weken)
KN2021-0520 april30 april (5 weken)
KN2021-0625 mei4 juni (5 weken)
KN2021-0729 juni9 juli (7 weken)
KN2021-0817 augustus27 augustus
KN2021-0914 september24 september
KN2021-1019 oktober29 oktober
KN2021-1116 november26 november
KN2021-127 december17 december