Algemene adressen

Kerkgebouw

“De Oosterkerk” – De Vallei 2, 2905 NP Capelle aan den IJssel. Telefoon: 010-4508678

Wijkpredikant

Vacant

Pastor

mw. J. Vos,
Telefoon: 06-23003703,
Email: pastor@deoosterkerk.nl

Contactadres pastorale zaken

Mevr. Karin Eikelhof (telefoon: 06-1531 4846)
Dhr. Cees de Vlaming (telefoon: 06-1811 6416)
Email: pastoraat@deoosterkerk.nl

Bij overlijden kunt u contact opnemen met het pastorale team (Karin Eikelhof en Cees de Vlaming).

Scriba

Mevr. Annie Reijm-Brugman,
Email: scriba@deoosterkerk.nl

Wijkadministratie

Mevr. Gré Hagenaar
Email: g.hagenaar@casema.nl

Wanneer u zich wilt inschrijven in onze wijkgemeente, dan kunt u dit via het bovenstaande email adres laten weten. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Kerktelefoon / KerkTV

Dhr. Addy Koster
Telefoon: 010-4587613
Email:  aj.koster@hccnet.nl

Coördinatie verspreiding Kerknieuws

Schollevaar:
Vacant
Capelle aan den IJssel
Telefoon:

Oostgaarde:
Dhr. Peter Dorsman
Henri Laurensrade 12, 2907 MN, Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-451 78 32

Wijkredactie Kerknieuws

Mevr. Quirien Banis (artikelen) – dhr. Jan Schipper (Kerkdiensten en Agenda)
Email: kopijkerknieuws@deoosterkerk.nl

Website

Webmasters: Addy Koster en Dirk Jan Kort
Email: kopijwebsite@deoosterkerk.nl

Facebookpagina

Facebook

Banknummers

Kerk: NL51 RABO 0373 7173 42. tnv. PgC Prot. Wijkgemeente De Oosterkerk
Diaconie: NL16 RABO 0373 7435 80 tnv. Diaconie Protestantse Gemeente Capelle aan den IJssel
Beheerscommissie: NL14 INGB 0000 9800 50 tnv. Beheercommissie Oosterkerk
Collectebonnen: NL51 RABO 0373 7173 42 t.n.v. PgC Prot. Wijkgemeente De Oosterkerk ovv. ‘collectebonnen’

Verhuur en reserveringen ruimtes

Mevr. Nonna Siahaya-Muskitta
Telefoon: 06-29427358
Email: siahaya.muskitta@gmail.com
Zie ook aanvraag formulier

Uitzending van de diensten van De Oosterkerk

Via Kerkdienstgemist.

Kerkvervoer

Dhr. Wim Telleman
Telefoon: 06-55826467