Voortgang herinrichting van de Oosterkerk

Het kan u niet ontgaan zijn, maar de herinrichting van de Oosterkerk is nu echt van start gegaan. Op deze pagina kunt u het laatste nieuws over de voortgang vinden. Regelmatig zullen er nieuwe foto’s geplaatst worden.

Week 19: Eerste dienst met avondmaal..

Op zondag 8 juli is voor de eerste keer Avondmaal gevierd. Daarnaast was het prachtig weer voor wat foto’s van buiten.

Week 18: Klaar…!

We hebben de eindstreep gehaald! Zaterdag 30 juni was de grote schoonmaak en zijn de bouwkeet en de hekken definitief verwijderd. Nog een paar kleine restpunten en de metamorfose van de Oosterkerk is voltooid!

Hulde aan al die mensen die zich in de afgelopen maanden ingezet hebben om dit voor elkaar te krijgen. Voor sommigen was dit bijna een dagtaak die veel van hen gevraagd heeft! We zijn er dankbaar voor!

De officiële opening is op zaterdag 15 september, maar vanaf nu kunnen we al met volle teugen genieten van ons gebouw!

Week 12: buiten bijna klaar…

De raamwerken voor de plafonds zijn bijna klaar en binnenkort zal begonnen worden met het leggen van de plafond platen. De toiletten zijn inmiddels betegeld en het sanitair hangt er weer in..

Buiten is  de beschoeiing klaar en het perk rondom de Oosterkerk is klaar. Zo en passant hebben we er een mooi terras bij!

Week 11: afwerking

Het werk aan de planfonds is begonnen: de eerste rasters hangen. Deze week zullen de plafond platen arriveren en kan de afwerking beginnen. Ook wordt er nog steeds gewerkt aan de electra: een enorme klus ook al omdat een groot stuk bedrading aan het eind was en vervangen moest worden. De toiletten zijn inmiddels betegeld.

Buiten is begonnen met de beschoeiing.

Week 10: werk zit in de details

Er wordt hard doorgewerkt aan de afwerking. Maar in de details zit het meeste werk: de verschillen zijn misschien minder zichtbaar, maar er worden stappen gezet. Zo is de elektra in het hoge gedeelte van de kerkzaal klaar en kunnen de voorbereidingen beginnen voor het afdichten van het plafond. Ook werd er een begin gemaakt met de toilet ruimte.

Week 9: afwerking is begonnen

De afwerking van de kerkzaal is begonnen. De meeste muren in de kerk zijn gestuukt en de afscheiding naar het stilte centrum is bijna klaar. Komende week wordt er verder gewerkt aan de verlichting en mogelijk worden de eerste stukken van het plafond gedicht.

Week 8: kerk is weer dicht

Deze week zijn er flinke stappen gezet:

  • De hoofdingang is geplaatst en de kerk is nu weer dicht
  • Het kruis staat op het dak!
  • De eerste muren in de kerk zijn gestuukt
  • De afscheiding tussen de kerkzaal en het stilte centrum is geplaatst. In deze afscheiding komen ook de luidsprekers van het orgel
  • Er wordt hard gewerkt aan het aanleggen van de elektra en verwarmingsleidingen

Deze week nog geen verwarming, maar het gaat nu snel veranderen.

Week 7: eerste buitenmuur dicht

We vierden Pasen in een kale kerk, op betonnen vloer. Inmiddels is de uitbouw aan de kant van de keuken af en is het stofschot dus weg.  In de kerkzaal zijn deze week in de vloeren en muren gleuven gefreesd voor de verwarmingsleidingen en de elektriciteit.

De nieuwe pui aan de voorzijde komt er half volgende week in en dan is het gebouw weer dicht.

Vanaf nu zullen we zonder beamer zitten: neem dus uw liedboek mee.. Ook is dan de verwarming afgeschakeld…

Week 6: na breken nu gaan opbouwen

In de week voor Pasen is de kerkzaal flink aangepakt. De vloerbedekking is verwijderd en van de balkons zijn de muren verwijderd. Ook zullen we nu zonder schuifwanden verder moeten. Maar als u goed kijkt, dan ziet u de nieuwe opstelling van de stoelen en op de vloer de markeringen van de lessenaar, de tafel en het doopvont.
Buiten is er begonnen met de opbouw. De muren zijn gemetseld en de (oude) kozijnen staan er weer in.

Vanaf volgende week zondag zullen we zonder beamer zitten: neem dus uw liedboek mee.. Ook is dan de verwarming afgeschakeld…

Week 5: opbouw en sloop

Deze week is er veel gebeurd. De vloeren bij de ingang en aan de zijkant zijn gestort en de eerste kozijnen (aan de kant van de vijver) zijn verplaatst. Komende week begint het metselwerk. In de kerkzaal is nu ook het effect zichtbaar. Het orgel is verwijderd, inclusief de boxen aan de muur boven de preekstoel. De preekstoel is verwijderd en het folie is van de ramen afgehaald. Dat was nog een hele exercitie omdat de folie stevig op de ramen zat.

Komende zondag dus een dienst zonder orgel (maar de piano is er nog) en geen preekstoel..

Week 4: fundamenten

De fundamenten zijn gelegd. Vanwege de kou zijn ze afgedekt.

Week 3: bouwen en slopen

Deze week is er flink opgeschoten. De palen zijn de grond in geheid en de bekisting en de betonvlechtwerk is aangebracht. In de komende week wordt het vlechtwerk gecontroleerd door de gemeente en kan er gestort gaan worden.

In de kerk is het breekwerk voortgezet: de wand tussen het heren en dames toilet is verdwenen en het plafond in de bergkast in de keuken is verwijderd. Dat om het aanleggen van de bedrading mogelijk te maken.

Week 2: voorbereidingen

De voorbereidingen voor het verplaatsen van de gevels zijn begonnen. Binnen zijn houten schotten geplaatst ter afscherming. Tevens is het verlaagd plafond in de keuken en de eerste verdieping verwijderd: nodig om in een later stadium de nieuwe electrische leidingen aan te kunnen leggen.
In de week van 5 maart zal het heien beginnen.

Week 1: inrichting van de bouwplaats

In de week van 19 februari is de verbouwing zichtbaar begonnen. Als eerste is de hoofdingang verplaatst naar de zijkant en is er een hek geplaatst om het gedeelte dat verbouwd gaat worden. Het plan was om komende week te beginnen met het heien, maar door de vorst moet dit helaas uitgesteld worden.