Nieuw ontwerp Oosterkerk

Tijdens de gemeente avond van 27 oktober 2016 heeft Pim van Dijk het resultaat getoond van een maandenlang durend ontwerptraject dat samen met een twintigtal gemeenteleden van de Oosterkerk doorlopen is. Doel was om een de inrichting zo vorm te geven dat gemeenteleden van beide samengegane wijkgemeentes zich er in thuis konden voelen.

In 2017 is het plan door de gemeente geaccordeerd en zijn de financiële middelen bijeengebracht, o.a. door de verkoop van de Morgenster. Een team van vrijwilligers is aan de slag gegaan en hebben het plan verder uitgewerkt. Het resultaat mag er zijn: op zondag 18 februari is het ontwerp gepresenteerd aan de gemeente.

De presentatie kunt u hier vinden. Op verschillende pagina’s van deze presentatie vindt u links. Wanneer u op deze links klikt, kunt u onder verschillende hoeken kijken.

Voor de gemeenteleden die een krachtige computer/videokaart hebben, is het mogelijk het programma te downloaden waarmee zelf door de kerk gelopen kan worden. Via deze link kunt u het programma downloaden. Het is een exe bestand en waarschijnlijk waarschuwt uw computer daarvoor. Na het downloaden kunt u het programma starten. Wanneer uw computer het aankan, zult u door de kerk kunnen lopen. Wanneer uw computer niet krachtig genoeg is, gebeurt er niks.