Visie

Langs de weg waar reizigers verkeerden, stond in vroeger tijden een herberg. Een plaats op het kruispunt van verkeer, waar mensen kwamen voor nieuws, rust, elkaar. Voor warmte bij de haard, voor het delen van een maaltijd. De tijd is verder gegaan. Een herberg in Capelle is niet te vinden. Wat je nog wel kunt vinden, is de kerk. Ook op het kruispunt van verkeer, ook langs onze weg. En nog altijd zoeken we datzelfde.

Iedere kerk heeft haar eigen karakter. Het karakter van de Oosterkerk is samen te vatten in één zin:

Gods grootheid en liefde samen zoeken, ervaren en delen, zonder oordeel of onderscheid.

In de herberg die we als Oosterkerk proberen te zijn, komt dit goed tot zijn recht. Niemand van ons is eigenaar van de kerk. God is de gastheer / gastvrouw, wij allen zijn er te gast. Samen zoeken we, ervaren we en delen we. Er is ruimte voor leren en creativiteit. Maar, omdat we allen te gast zijn proberen we niet over elkaar te oordelen, geen onderscheid te maken. Dat laten we aan God over. Dit is te merken aan onze omgang met elkaar en anderen, maar ook door het feit dat er ruimte is voor het zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw.

De waarden waar we in dit verband voor staan, zijn:

gastvrijheid: wie zich door God geroepen weet, komt wat vreemd in de wereld te staan. Je leert anders kijken, leven. Hiermee kunnen we ons verbonden weten met al de mensen in deze wereld die zich er vreemdeling kunnen voelen. In de kerk echter, wordt dat doorbroken. Daar komt de vreemdeling tot rust als gast.

vrijheid en confrontatie: Een gast dring je niet van alles op. Toch is God de waard van de herberg. En is de weg van Jezus ook de weg van het kruis. Zo is er ruimte om samen te zoeken en te delen, en wordt ons eigen verhaal verbonden aan de verhalen die ons vanuit Bijbel en traditie worden aangereikt. Maar is de verhouding met God uiteindelijk iets tussen de waard en de gast.

Geloven is het goede doen: We zijn een kerk waarin we niet alleen over geloof willen praten, maar er ook iets mee willen doen. In de herberg wordt ook gewerkt. Er zijn voortdurend vrijwilligers nodig, maar ook niet voor niets heeft de voedselbank bij ons een plek gevonden.