Predikant en ambtdragers

Predikant

Ds. T.R. Schep

Email: predikant@deoosterkerk.nl

Pastoraal werker

Pastor S. Donkers

Email:  sjondonkers@gmail.com

Werktijden: maandag, dinsdag en donderdag

Kennismaking met Sjon

Werkverdeling

Om een heldere werkverdeling te maken, hebben pastor Sjon Donkers en Ds. Ruben Schep een geografische verdeling gemaakt om duidelijk te krijgen welke straten onder wiens pastorale zorg vallen. Hieronder vind je de verdeling. Let op: langer lopende contacten zijn ondanks de verdeling gehandhaafd. Vraag daarom voor de zekerheid even na onder wie voor wie verantwoordelijk is.

Pastor Sjon Donkers:

Middelwatering, Schenkel, De Roo van Capelle, de Baronie, Residentie IJsselzicht, alle straten ten zuiden van de burgemeester van Dijklaan en de burgemeester van Berestijnlaan, Bergenbuurt, de Vallei, Dalenbuurt, Diepenbuurt, Eilandenbuurt, Paradijsselpark, Scheepsbuurt, Keerkring.

Ds. Ruben Schep:

Andere gemeenten dan Capelle, wijk ’s Graveland, huize Bermensteyn, alle straten ten Noorden van de burgemeester van Dijklaan en de burgemeester van Berestijnlaan, de Molukse buurt, Baaienbuurt, Waardenbuurt, Savanne, Toendra, Floridaweg, Dakotaweg, Scandinavische buurt, Hoekenbuurt, Groenedijk.

Scribaat

Scriba: Annie Reijm

Email: scriba@deoosterkerk.nl

Secretaresse: Wiesje Emons

Contactpersonen

PredikantRuben Schep06 – 2039 6023predikant@deoosterkerk.nl
PastorSjon Donkers06 – 2039 6023sjondonkers@gmail.com
Pastoraal coordinatorJannie van Buren06 – 4228 3607Jannievanburen@gmail.com
Bezoekend ouderling Karin Eikelhof06 – 1531 4846keikelhof@ziggo.nl
DiaconieAddy Kosteraj.koster@hccnet.nl
LedenadministratieGre Hagenaarg.hagenaar@casema.nl