Muziek in de Oosterkerk

In de verschillende kerkdiensten / vieringen die in De Oosterkerk gehouden worden speelt muziek een belangrijke rol. Meestal wordt de muziek verzorgd door één van de vaste begeleiders. Vanaf begin 2017 zijn er drie vaste begeleiders voor de diensten:

– Corine Beaufort (accordeon)

– Rob van Esseveld (orgel)

– Ton van Vliet (orgel en piano)

Naast deze vaste krachten kunnen we een beroep doen op Arie Sneep en Jakob Rouw.

In de zondagse diensten wordt gezongen uit het nieuwe liedboek (NLB) uitgebracht in 2013. Uiteraard worden er daarnaast ook liederen uit andere bundels gezongen, zoals de Evangelische Liedbundel, de Opwekkingsbundel en Tussentijds. Een enkele keer worden de diensten muzikaal omlijst door een koor of muziekgroep, of solisten op bijvoorbeeld saxofoon, hobo, fluit e.d.

Naast de diensten op de zondagmorgen zijn er ook af en toe Taizévieringen. Daarin is zang en muziek heel belangrijk. Er wordt voor deze vieringen een beroep gedaan op solisten om de Taizé-muziek meer tot zijn recht te laten komen.

Bespeel je een instrument en wil je een keer meewerken aan één van de diensten, laat het dan gerust weten!

Contactpersoon: Ton van Vliet – ton.vanvliet@gmail.com