Uitleg liturgisch bloemstukken Veertigdagentijd 2022

Zondag 6 maart 2022 – 1ste zondag

De basis van de schikkingen in de komende periode is geïnspireerd op het jaarthema van de PKN: “Van U is de toekomst”

De 40-dagentijd is een tijd van bezinning, van je richten op God. Dat zie je terug in de verticale schikking, de grassen wijzen naar boven.

De grassen staan zoveel mogelijk aan de rand zodat er ruimte over blijft als symbool voor het open staan om te ontvangen.

Ook de kleur paars en het gebruik van een juten kleed laten zien dat het een tijd is van inkeer en van omkeren.

De droge grassen herinneren aan de voorbije lente, zomer en herfst. Maar als je goed kijkt zijn er zaden te zien, een stukje verborgen toekomst.

Daartussen hebben we een takje altijd groene klimop verwerkt als symbool voor de altijd blijvende trouw van God.

We sluiten bij de schikkingen ook aan bij de lezingen van het project van kind op zondag uit het Johannesevangelie.

Deze 1e zondag is dat het verhaal van Maria, zij zalft de voeten van Jezus met kostbare olie. Het kruikje en de geurende hyacinten verwijzen daar naar.

Maria ziet de toekomst die haar Heer tegemoet gaat en legt zich neer bij de weg die Hij moet gaan. Zo dient zij Gods toekomst.

Zondag 13 maart – 2de zondag

De lijn van de schikking is verticaal, gericht op de hemel. Om te laten zien dat gericht zijn op God, niet wil zeggen dat je geen oog meer hebt voor wat klein en kwetsbaar is, hebben we viooltjes toegevoegd.

De schikking is gemaakt op de rand van de vaas zodat er ruimte over blijft als symbool voor het open staan om te ontvangen.

In de evangelie lezing van vandaag vertelt Jezus over de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. In de schikking zijn korenaren verwerkt. De rode anemonen lijken wel wat op klaprozen in het graan. Ze worden vaak gebruikt in de schikking bij het kruis op Goede Vrijdag als symbool voor de wonden van Jezus.

Wanneer we zeggen “Van U is de toekomst” vraagt dat van ons om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.

Jezus kiest voor Gods toekomst. Een toekomst die anders is dan hij misschien zelf zou kiezen. Hij vertrouwt er op dat God zal zorgen dat zijn offer vrucht zal dragen.

Zondag 20 maart – 3de zondag

In de verticale schikking maken gedroogde grassen en zaden van het vorige jaar langzaam plaats voor het eerste groen, nog in knop. We hebben ook maagdenpalm gebruikt dat in de kerktuin al in bloei staat.

In de lezing van vandaag uit Johannes 12, zegt Jezus: “Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen opdat ieder die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.” Als herinnering aan het licht van kerst hebben we bloemen van de kerstroos verwerkt. Ook de witte bloemen en de lichtjes  verwijzen naar het licht van Kerst en Pasen. Enkele paarse bloemen laten zien dat het nog geen Pasen is.

Jezus houdt ons Gods toekomst voor: Een leven in het licht voor ieder die gelooft, een belofte van eeuwig leven.

 

Zondag 27 maart – 4de zondag

Vorige week waren we met de witte bloemen al bij het licht van Kerst en Pasen. Nu zijn we terug bij het paars de kleur van de veertigdagentijd, als verwijzing naar bezinning en inkeer.

Aan het begin van de lezing van vandaag uit Johannes 15  zegt Jezus: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.”

We hebben een  wijnstok gebruikt in de schikking . Vandaar loopt een lange rank van de klimhortensia omhoog naar de hemel. Daarmee laten we zien dat de Zoon en de Vader met elkaar verbonden zijn. Vanuit de verticale schikking loopt klimop omhoog als teken van Gods trouw.

Voor wijnranken is het nog te vroeg in het seizoen, in plaats daar van hebben we ranken van clematis en  klimhortensia gebruikt.

Wanneer de verbondenheid met Jezus blijft, en in hem met de Vader, dan zal dat  vrucht dragen. Dat laten we zien met de prachtige tros druiven.