Uitleg liturgisch bloemstukken Veertigdagentijd 2021

Zondag 21 februari:  Marcus 1 12-15

De schikkingen die we deze veertigdagentijd maken sluiten aan bij de evangelielezing.

De kleur van de schikking is paars, de kleur van bezinning en inkeer.

Om bezinning en inkeer gaat het ook in de lezing van vandaag uit Marcus.

Jezus gaat naar de woestijn en wordt daar op de proef gesteld. Hij ziet zijn zwakheid en verleidingen onder ogen. Als symbool voor het naar binnen kijken, voor het jezelf durven zien is in de schikking een spiegel geplaatst. Tussen de paarse bloemen hebben we  wilgenkatjes gezet als teken van groeikracht en nieuw leven.

Tekst:

Inkeer, in de spiegel durven kijken
jezelf onder ogen zien
niet om te oordelen
maar om te groeien
in het teken van het kruis

Zondag 28 februari: Marcus 9

Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus.

De Brem verwijst naar Elia die onder een bremstruik sliep voordat hij veertig dagen de woestijn in ging om de stem van God te horen.

U ziet witte glanzende Wilgenkatjes en bloemen, de Wilg is een verwijzing naar de kracht van het evangelie, omdat hij zo snel wortelt en groeit, het wit..de stralende witte glans van de kleren van Jezus.

De rode tak, Mozes hoort de stem van God uit een brandend braambos.

Tekst:

Als Elia onder een bremtak
tot inkeer komen,
het Woord verstaan,
Licht zien
En als Mozes op weg gaan,
In het teken van het kruis.

Zondag 7 maart:  Johannes 2, 13-25

De schikking verbeeldt de reiniging van de tempel.

Judaspenning verwijst naar het geld en de markt, want zegt Jezus: “Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader, dit huis moet een huis van gebed zijn”.

De paarse bloemen verwijzen naar bezinning en voorbereiding, berouw en boete. Rondgebogen gras verwijst naar heelheid van de schepping, omarming en bescherming.

De drie strengen klimop langs het kruis verwijzen naar de tempel die in drie dagen weer opgebouwd wordt en naar eeuwig leven.

Tekst:

Recht is niet te koop met geld of zilverlingen.
Barmhartigheid in het huis van de Vader
is als eeuwig goud,
in het teken van het kruis.

 

Zondag 14 maart: Johannes 6

De schikking van deze vierde zondag in de veertigdagentijd is naar de lezing uit Johannes 6.

De wonderbaarlijke spijziging, een grote menigte die gevoed wordt met vijf broden en twee vissen.

Vandaag is er roze in de schikking te zien, de liturgische kleur van deze zondag. Het paars wordt in het licht van het naderend Pasen roze.

Tekst:

Delen van vis en brood,
van voedsel beschikbaar,
wordt barmhartigheid en overvloed
in het teken van het kruis.

Zondag 21 maart:  Johannes 12, 20-32

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

We hebben een korenveld gemaakt met volle aren en kleurige bloemen. Het beeld van de graankorrel die  vruchten geeft is een hoopvol beeld: de moeite , de pijn, ze zijn uiteindelijk niet voor niets geweest.

Om te laten zien dat er sprake is van lijden, van een offer, hebben we in de schikking paarse anemonen verwerkt. De rode tulpen lijken een beetje op klaprozen maar hebben we ook gekozen omdat  de rode kleur verwijst naar  de liefde.

Liefde maakt  het mogelijk iets prijs te geven van jezelf, misschien zelfs je leven……

Tekst:

In het duister schuilt vruchtbaar leven,
komt de kracht van een graankorrel aan het licht,
In het teken van het kruis
wordt liefde  tot  een brood voor velen.

 

Palmzondag 28 maart: Marcus 11

De intocht in Jeruzalem.

Het blauw staat voor Goddelijkheid en rijkdom.

Achter het kruis staat een Maagdenpalm, verder wordt Buxus doorgaans gebruikt als vervanger van de Palm.

De palmtakken werden vanouds in de Katholieke kerk op Palmzondag gewijd en thuis achter het kruisbeeld gezet. Dit bracht zegen voor het komende jaar.

Het jaar daarop op aswoensdag werd deze verbrand en werd de as voor het askruisje gebruikt.

Tekst:

Jeruzalem

Als een koning verwelkomd worden,
niet hoog verheven
gekroond met juwelen.
Maar als mens
verbonden met leven en dood.

Tere viooltjes,
ootmoedig getooid met hemelsblauw
markeren de weg.
Weten dat wie in God geloofd
zal leven.

Groene palmtakjes
bekronen hoop op leven,
In liefde gedragen.

 

Goede Vrijdag 2 april maart: Johannes 18:1 tot 19:42

De schikking is sober, het kruis staat centraal.

Daarbij een tak Gloriosa.

De paars rode kleur verwijst naar het bloed van Christus.

Zijn Glorie wordt zichtbaar aan het kruis.

 

Pasen 4 april maart: Johannes 20 1-18

De liturgische kleur van Pasen is wit, de kleur voor feest. Het liturgische bloemstuk is daarom vaak wit. Deze keer hebben we er voor gekozen om aan te sluiten bij de symbolen op de nieuwe Paaskaars: regenboog en kruis. De regenboog is het symbool voor het verbond tussen God en mensen uit het oude Testament. Het kruis is het symbool voor het nieuwe verbond in Christus.

De regenboog is tegenwoordig niet meer alleen een christelijk symbool maar ook een symbool voor genderdiversiteit. We vinden het mooi om zo ook te laten zien dat in Gods huis iedereen welkom is. Hier mag je zijn zoals je bent.