Uitleg liturgisch bloemstukken Adventstijd 2020

Zondag 22 november: Eeuwigheidszondag (LZKJ) 2020

De witte kleur van de schikking verwijst naar Pasen. Wij geloven dat de mensen die wij hebben verloren mogen delen in de Opstanding. De groen blijvende klimop is een symbool voor de eeuwige trouw van God. Het hart en de rozen staan voor de liefde : de liefde voor de mensen die we moeten missen en de liefde die we van hen ontvingen.

In de lezing uit het evangelie van Johannes gaat het ook over liefde. De liefde van Jezus en van de Vader , die zelfs zover gaat dat God bij ons wil wonen.

In het hart zien we een witte amaryllis met 3 bloemen, symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest:

God die woont in ons hart.

Zondag 29 november: eerste Adventszondag en doopdienst

De kleur van de adventstijd is paars maar omdat het vandaag een doopdienst is hebben we gekozen voor een wit kleed en witte bloemen. Alleen langs het klimophart klimt een paars takje clematis.

De schikkingen van dit jaar maken we niet bij de lezingen maar bij thema’s die bij de adventstijd passen.

Vandaag is dat thema “Verlangen”

Wat verlang je ? Voor jezelf of voor je kinderen? En welke weg kies je om aan dat verlangen invulling te geven. Hoe doe je dat : aan het licht komen, je ontplooien, warmte en liefde om je heen vinden? En wat als je verlangen uit gaat naar iets dat niet mogelijk is?

Je zou je kind voor heel veel willen behoeden maar je weet dat dat niet altijd kan. Een roos die bloeit in de winternacht, is een beeld van een onmogelijk verlangen. En toch gebeurt het : de liefde van God bloeit op in een  mensenkind, klein en kwetsbaar.

De tekst bij de schikking is :

Uit duisternis
aan het licht komen,

door liefde open gaan
en je hart ontsluiten

Er zal een roos ontluiken,
midden in de winternacht.

Omdat Jezus hier verheerlijkt wordt als zoon van God staat er niet 1 witte bloem in het midden maar staan er 3 als teken van de aanwezigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zondag 6 december: tweede Adventszondag

De kleur van de adventstijd is paars de kleur van bezinning en inkeer. Het kleed van jute verwijst naar boete doen.

De schikkingen van dit jaar maken we niet bij de lezingen maar bij thema’s die bij de adventstijd passen.

Vandaag is dat thema “Ontvangen”

Je kunt niet ontvangen als je er niet voor open staat. Ontvankelijk zijn vraagt een open houding, je moet ruimte scheppen om de liefde die je tot leven wil wekken te kunnen ontvangen.

De schaal in de schikking is leeg en kan gevuld worden met licht dat van boven komt.

De tekst van deze  zondag is:

Open staan,
jezelf leeg maken,
om de liefde
te ontvangen
die je tot leven
wil wekken.
En zo te groeien
naar het licht.

Zondag 13 december: derde Adventszondag

In deze adventstijd zijn de schikkingen niet bij de lezingen gemaakt maar hebben we gekozen voor thema’s.

Vandaag is het thema hoop.

Hoop wordt verwoord door de profeet Jesaja met het beeld van een oude stam die vanuit zijn wortels opnieuw uitloopt. Je hoopt dat je goed geworteld bent om verbonden te blijven met de bronnen die je voeden. Je hoopt dat je niet met alle winden mee waait, dat je stevig staat en stormen kunt weerstaan. Je hoopt dat je je leven kunt vernieuwen als je op een dood spoor belandt.

Hoop is belangrijk, zonder hoop is er geen leven, gaat liefde niet bloeien en blijft geloof dor.

Verbeelding

Deze derde adventszondag heet zondag Gaudete – Verheugd u, Wees blij! Licht breekt het duister, paars kleurt roze en wit.

Dat zien we ook in de schikking.

Het donkere paars is de kleur voor de adventstijd. In de kerkelijke traditie wordt het paars op de derde zondag van de advent roze: in het licht van Kerstmis verbleekt het paars. Roze wordt zo een teken van hoop dat het Licht in het duister zichtbaar zal worden. Met Kerstmis komt (eindelijk) het nieuwe leven puur en wit aan het licht.

Een verborgen begin – verdiept, geworteld

Een stronk loopt uit
een nieuwe loot
aan een oude stam.
Kwetsbaar leven
Komt tot bloei.
Er zal een roos ontluiken,
midden in de winternacht.

Omdat Jezus hier verheerlijkt wordt als zoon van God staat er niet 1 witte bloem in het midden maar staan er 3 als teken van de aanwezigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zondag 20 december: vierde Adventszondag

De liturgische schikking van deze zondag is gemaakt bij het thema “verwachten”

Verwachten, dat is uit kijken naar en als het iets moois is dat je verwacht verheug je je daar op.

Een mooier beeld van verwachten dan een zwangere vrouw is er niet. En vandaag lezen we het verhaal van misschien wel de beroemdste zwangere vrouw in de geschiedenis : Maria.
Een moeder die als zoveel vrouwen voor en na haar, haar kind krijgt in een onveilige situatie. Maria weet van onderdrukking, van moeten vluchten. Van het eerste moment dat ze haar kind vast zal houden tot de laatste keer onder het kruis zal ze vrezen voor het leven van haar Zoon.

Wij hebben een schikking gemaakt ter ere van Maria.

De kleur blauw, vaak gebruikt voor de mantel van Maria, verwijst naar de hemel. Witte rozen en lelies worden gebruikt om de zuiverheid van Maria uit te beelden. De wilgentakken zijn een symbool voor nieuw leven en groeikracht.

De distels verwijzen naar het lijden in haar leven.

De tekst van deze  zondag is :

Verwachten,
net als Maria uit kijken
naar het goede dat komt.
Blijven geloven
in gerechtigheid,
zoals Maria heeft gezongen,
Zoals haar Zoon heeft geleefd.