Uitleg liturgisch bloemstuk Veertigdagentijd 2019

Zondag 10 maart: Lucas 4 1-13 Verzoeking in de woestijn

De kerkelijke kleur voor de veertigdagentijd is paars, de kleur  voor een periode van boete doen, van inkeer. Je kunt ook zeggen een periode van bezinning en daarmee van verandering en nieuwe kansen.

We hebben gekozen voor een poort als symbool voor de doorgang naar een nieuw leven.

De altijd groene klimop is een symbool voor de trouw van God.

 Op deze eerste zondag lezen we het verhaal van de verzoeking in de woestijn.

Als eerste verzoeking wordt Jezus gevraagd van stenen brood te maken. Als beeld voor het antwoord dat Jezus daar op geeft  ligt onder de poort een Bijbel.

Om te laten zien dat het woord van God door de eeuwen heen met ons mee gaat, hebben we een oude en een nieuwe vertaling neer gezet.

Zondag 17 maart:  Lucas 9  28-36   Verheerlijking op de berg

De poort naar het nieuwe leven blijft tot en met Pasen staan. We lezen deze zondag het verhaal van de verheerlijking op de berg.

Het rotsblok  is de berg, de witte bloem symboliseert Jezus als het stralende licht dat de discipelen zien als ze wakker worden . (evt. 2 extra witte bloemen voor Mozes en Elia)

Zondag 31 maart

Deze zondag heet zondag Laetare, dwz. ” Verheug u”.

Iets van het licht van Pasen wordt al zichtbaar.

Daarom is de kleur van deze zondag niet paars maar roze.

De zwarte schaal symboliseert de rouw,gemis en verdriet rondom het sterven en dood van Lazarus.

De roze bloemen staan voor nieuw leven.

Zondag 7 april: Lucas 20 9-19 De afgekeurde steen wordt de hoeksteen

In de schikking  is een muur gemaakt met een hoeksteen die heel anders is dan de andere stenen.

Toch rust de muur op deze steen. En juist bij deze steen ontluikt nieuw leven.

Zondag 14 april: Palmzondag Intocht in Jeruzalem

De bloemen en groene palmtakjes in de vaasje symboliseren de mensen die Jezus toejuichen als Hij  Jeruzalem  binnen rijdt. De kleurige lap zijn de mantels die zij voor Jezus op de grond leggen.

Jezus aanvaardt zijn weg, die naar een nieuw leven voor ons leidt.

Zondag 21 april – Pasen

De poort naar een nieuw begin is deze zondag ruimer geworden. De klimop, symbool voor de blijvende trouw van God, omarmt de schikking in het midden. Ook is er een verbinding gemaakt met de nieuwe paaskaars. De kleur van de schikking is wit, de kleur van vreugde en feest en ook van zuiverheid. In het bloemstuk is een kruis verwerkt. Pasen wist  het kruis van Goede Vrijdag niet uit.

Het kruis is door  bloesemtakken omgeven en wordt zo tot levensboom. Daarmee laten we zien dat juist het kruis ons nieuw leven schenkt.