Startzondag 2018 – Opening verbouwde Oosterkerk

Welkom !

Jezus zelf nodigt je uit

je bent welkom in zijn huis.

Met gulle hand deelt hij zijn liefde uit

bij Hem komen wij thuis.

In deze schikking is een roos, symbool van liefde, gekozen als beeld van Jezus.

De witte kleur van de schikking verwijst naar zuiverheid, het is in de kerk ook de kleur van vreugde en feest.

De altijd groen blijvende klimop wordt gebruikt als symbool voor de altijd blijvende trouw van God.


Verbonden door de Geest

Zoveel mensen

niet allemaal hetzelfde

zoveel manieren

om God te loven

Toch samen een

verbonden door de Geest.

Laat het vuur dat ons bezielt

zichtbaar worden in mensen

die elkaar verstaan en dragen.

De cirkel is een symbool voor eeuwigheid en volmaaktheid en verwijst naar God. Klimop is gebruikt als teken van Gods blijvende trouw.

In de schikking zijn als verwijzing naar de oorsprong van de Oosterkerk een ster en een druiventros verwerkt voor Morgenster en Gaarde.

De kleur rood is in de kerk de kleur van de heilige Geest. Bloemen in heel verschillende vormen hebben we gekozen om de verscheidenheid in onze gemeente te laten zien. De rode kleur maakt dat het toch een geheel is, een vuur dat verwijst naar de Geest.


Inkeer

Bezinning en inkeer

afdalen tot de diepte

een weg naar binnen

In stilte

ontstaat ruimte

voor ontmoeting

De kleur paars staat in de kerk voor bezinning. Het is de kleur voor advent en veertigdagentijd.
Een labyrint wordt soms gebruikt voor meditatie, het is een pelgrimstocht in het klein.