Uitleg liturgisch bloemstuk Kerst 2018

De liturgische kleur van kerst is wit, de kleur van reinheid en van vreugde. Bloemen als stralende sterren staan boven de kribbe.

Als kleine witte bloemen in de winter

breekt God ons leven binnen.

Onhoorbaar zacht

en dicht bij ons

zo aards nabij

als een kind in de kribbe.

Uitleg liturgisch bloemstuk 4de Adventszondag 2018

Vol vreugde dragen zij hun bijzondere kinderen.

In het stuk is ook een blad van de vingerplant verwerkt als symbool voor dragen en elkaar de hand reiken. Het beeldje laat zien wat eigenlijk niet te zien is.

Uitleg liturgisch bloemstuk 3de Adventszondag 2018

Deze derde adventszondag heet “Gaudete” dat betekent “Verheug u”. De naam komt uit een Gregoriaans lied dat op deze dag werd gezongen. De oproep “Verheug u  altijd in de Heer” komt uit een brief van Paulus. Deze zondag wijkt het paars van de advent, de kleur van inkeer.

Het wordt al vermengd met het licht van Kerstmis. Daarom zijn de bloemen in het stuk vandaag roze.

Johannes roept de mensen op om een nieuw leven te beginnen en zich te laten dopen.

Als symbool voor de doop is van takken een druppel gemaakt. Als mensen echt willen veranderen dan maakt God met hen een nieuw begin. Die verandering moet je wel laten zien in wat je doet. Daarom is er op de liturgische tafel een brood in stukken neergelegd als symbool voor samen delen.

Uitleg liturgisch bloemstuk 2de Adventszondag 2018

Johannes roept de mensen op om een nieuw leven te beginnen en zich te laten dopen.

Als symbool voor de doop is van takken een druppel gemaakt. De amaryllisknop verwijst naar nieuw leven.

De groen blijvende klimop is een teken van Gods altijd durende  trouw.

Uitleg liturgisch bloemstuk 1ste Adventszondag 2018

Het bloemstuk van deze zondag is gemaakt bij  het thema van de kindernevendienst:

“Teken van hoop”

In de lezingen wordt de komst van Gods Koninkrijk aangekondigd.

Om te zien dat het Koninkrijk van God er aankomt moet je zoeken naar tekens van hoop.

De blauwe bloemen verwijzen naar het verlangen naar de hemel, ook de hyacinten staan vanwege hun “hemelse geur”  voor dat verlangen.

Groen is de kleur van de hoop.

De altijd groene klimop is een teken van Gods altijd durende trouw.