Beamer

Alle reguliere diensten worden ondersteund door de beamer. De beamer wordt bediend door een lid van het beamerteam.

KerkTV

De diensten worden uitgezonden via KerkTv (zie hier).

Collectes

In elke kerkdienst wordt er gecollecteerd. Per dienst zijn er drie collecten. De verschillende doelen van de collectes vind u in de nieuwsbrief.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt 6 maal per jaar gevierd onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Koffiedrinken na de dienst

Elke week wordt er koffie en thee gezet en wordt u uitgenodigd om nog even te blijven en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade.

Voorbede

In de hal van de Oosterkerk ligt een gebedenboek (rood). Een gemeentelid die aandacht wil vragen voor iets of iemand, kan de gewenste tekst in dit boek schrijven. De kindernevendienst zorgt ervoor dat het boek aan de predikant tijdig wordt overhandigd tijdens de dienst.

Meer informatie over de voorbeden vindt u hier.

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwezig. Wanneer u gebruik maakt van een gehoorapparaat met ontvangstmogelijkheid via een ringleiding dan kunt u het beste op de buitenste stoelen van een rij gaan zitten, dus tussen de 1 en 2 meter vanuit een muur. De ringleiding loopt nl. langs de muren.