Gespreksgroepen

Gemeente Groei Groep (GGG)

In een groep van ongeveer 10 gemeenteleden komen we 10 keer bij elkaar. Op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur, in de kerk of bij iemand thuis. Data zijn: 27 sept, 18 okt, 8 nov, 29 nov, 10 jan, 31 jan, 21 febr, 14 mrt, 4 april, 25 april en feestelijk afsluitende bijeenkomst op 9 mei.

We maken gebruik van nieuw ontwikkeld materiaal van het Evangelisch Werkverband. Met dit keer het thema: “Leef je geloof”. De brief van Jakobus staat centraal. De brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend. En vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische verhandelingen, maar allerlei concrete adviezen hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het ‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof!

Wil je meedoen? Of  gewoon een keer erbij zijn? Geef je op bij Henk Kamminga. Tel. 06 – 288 30 857; e-mail: henkkamminga@solcon.nl

Plek voor gesprek

Een gespreksgroep uit van oorsprong de Gaarde, ontstaan doordat ouders een vraag deelden: welke geloofsopvoeding geven we onze kinderen mee?
Frequentie: maandelijks op zondagavond.
Locatie: bij gemeenteleden thuis.

Contact: Hartger Eikelhof: 0616612015

Bermensteynkring

Een bijbelkring samen met de Ontmoetingskerk voor met name bewoners van Bermensteyn, maar ook voor mensen daarbuiten.
Locatie: huize Bermensteyn in Schollevaar.
Frequentie: eens per maand op een doordeweekse morgen.

Contact: Corrie ‘t Hart: c.t.hart@hetnet.nl

Azoren

Een gesprekskring van mensen tussen 20-40 jaar die zoeken naar de aansluiting tussen leefwereld en geloof. Ruimte voor twijfel, zoeken naar vastigheid. Genoemd naar de oorspronkelijke straat waar de groep eerst samen kwam. Echt gemengd wat Gaarde / Morgenster betreft
Frequentie: eens per drie weken op zondagavond.
Locatie: bij deelnemers thuis

Contact: Ds. Ruben Schep: 010-2364890

Libra

Gespreksgroep voor jongeren vanaf 16 jaar. Goede mengeling tussen gezelligheid en inhoud. Chillen en discussiëren.
Frequentie: eens per drie weken op zondagavond
Locatie: op de Libra zolder in de Oosterkerk

Contact: Ds. Ruben Schep: 010-2364890

Wijs en Grijs

Gespreksgroep van oudere gemeenteleden die zoeken naar verdieping in het midden tussen orthodoxie en vrijzinnigheid. Ieder seizoen een ander boekje als leidraad.
Frequentie: meestal iedere eerste woensdagmorgen van de maand
Locatie: Oosterkerk

Contact: Cija Rohlfs: 0104509494

Halleluja Sisters

Gespreksgroep van jonge vrouwen op zoek naar verdieping. Echt gemengd wat gaarde / Morgenster betreft.
Frequentie: eens per maand op zondagavond
Locatie: bij gemeenteleden thuis

Contact: Monirah Schep: monirahschep@gmail.com