Gespreksgroepen

Gemeente Groei Groep (GGG)

In een groep van ongeveer 10 gemeenteleden komen we 10 keer bij elkaar. Op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur, in de kerk of bij iemand thuis. Data zijn: 27 sept, 18 okt, 8 nov, 29 nov, 10 jan, 31 jan, 21 febr, 14 mrt, 4 april, 25 april en feestelijk afsluitende bijeenkomst op 9 mei.

We maken gebruik van nieuw ontwikkeld materiaal van het Evangelisch Werkverband. Met dit keer het thema: “Leef je geloof”. De brief van Jakobus staat centraal. De brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend. En vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische verhandelingen, maar allerlei concrete adviezen hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het ‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof!

Wil je meedoen? Of  gewoon een keer erbij zijn? Geef je op bij Henk Kamminga. Tel. 06 – 288 30 857; e-mail: henkkamminga@solcon.nl

Plek voor gesprek

Een gespreksgroep uit van oorsprong de Gaarde, ontstaan doordat ouders een vraag deelden: welke geloofsopvoeding geven we onze kinderen mee?
Frequentie: maandelijks op zondagavond.
Locatie: bij gemeenteleden thuis.

Contact: Hartger Eikelhof: 06-1661 2015

Bermensteynkring

Een bijbelkring samen met de Ontmoetingskerk voor met name bewoners van Bermensteyn, maar ook voor mensen daarbuiten.
Locatie: huize Bermensteyn in Schollevaar.
Frequentie: de eerste donderdag van de maand m.u.v. juli en augustus.

Contact: Corrie ‘t Hart: c.t.hart@hetnet.nl

Libra

Gespreksgroep voor jongeren vanaf 16 jaar. Goede mengeling tussen gezelligheid en inhoud. Chillen en discussiëren.
Frequentie: eens per drie weken op zondagavond
Locatie: op de Libra zolder in de Oosterkerk

Contact:

Wijs en Grijs

Gespreksgroep van oudere gemeenteleden die zoeken naar verdieping in het midden tussen orthodoxie en vrijzinnigheid. Ieder seizoen een ander boekje als leidraad.
Frequentie: meestal iedere eerste woensdagmorgen van de maand
Locatie: Oosterkerk

Contact: Cija Rohlfs: 0104509494

de Starsisters

De Starsisters komen 1 keer per maand op zondagavond rond 20.00 uur thuis bij elkaar. Twee personen uit de groep bereiden een avond voor. De ene maand behandelen we een onderwerp uit de bijbel en de andere maand hebben we een activiteit.
Momenteel zijn er 10 leden

De eerstvolgende keer is op 3 september 2023.

Contact en informatie: Hinke de Graaf – email: hdgraaff@live.nl