Project: Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh

Als diaconie van de Oosterkerk hebben we gekozen voor een project in Bangladesh. Bangladesh is één van de dicht bevolkte  landen van de wereld. Het ligt laag en zal de invloed van de klimaat verandering als één van de eerste landen ondervinden.

Het project is een praktisch project en biedt een blijvende oplossing voor huishoudens. Het maken van de kooktoestellen zal lokaal gebeuren wat werk op levert voor de lokale bevolking.

Naast de collectes voor het wereld diaconaat bestemd voor dit doel, zal er in het voorjaar van 2019 een brief rond gaan met de vraag dit ZWO project te steunen.

Er is veel informatie beschikbaar over het project.

1. Website Kerkinactie

Project Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh

Project beschrijving: pdf document

Reacties van deelnemers: pdf document

2. Bangladesh Biochar Initiatief

Hier is informatie te vinden over het ingenieuze kooktoestel. Het betreft de achtergronden en technische informatie. De site is in het Engels.

http://www.biochar-bangladesh.org/biochar-user-groups/

3. Een video over het maken van het kooktoestel