Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Zending: de opdracht om het evangelie te verspreiden onder de mensen
Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk.
Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen.

Werelddiaconaat: een antwoord van de kerken op de nood in de wereld
Het werelddiaconaat steunt partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken. Door natuurrampen en oorlogen worden mensen dakloos of lijden honger. ZWO steunt onze partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken door bij te dragen in de kosten voor voedsel en medische hulp.

Ontwikkelingssamenwerking: werken aan blijvende verbeteringen en duurzame oplossingen
De term ontwikkelingssamenwerking heeft een brede betekenis. Ontwikkelingshulp (het overdragen van kennis en productiemiddelen) is daarvan maar een onderdeel. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om ondersteuning ter plaatse, op verzoek van de daar aanwezige autoriteiten, zodat de betrokken mensen later zich zelf kunnen redden.

ZWO in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel werken drie kerken samen op het gebied van ZWO. Dit zijn de:

  • Hoeksteenkerk
  • Schenkelkerk
  • Oosterkerk

Elk van de kerken heeft voor 2019 een project gekozen en zal deze projecten in de eigen gemeente aandacht geven tijdens kerkdiensten en bij bijzondere gelegenheden:

Diakenen van de Oosterkerk hebben gekozen voor het project:

Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh.

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.

Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid!

Op zondag 10 februari 2019 zal mw. P. Hofland van Kerkinactie tijdens en na de dienst een presentatie geven over Kerkinactie en het project dat zij namens Kerkinactie begeleidt.

Wij willen dit project met € 3000,- steunen. Voor meer informatie zie: hier.

Diakenen van de Hoeksteenkerk hebben gekozen voor:

Voedselzekerheid in Raishahi en Haluaghat – Bangladesh.

De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen kopen en proberen te overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag.

Een kilo goedkope rijst kost ongeveer Taka 40,- (ong. € 0,40 ). Door de stijgende voedselprijzen raken ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, onderwijs en gezondheid.
Kerk in Actie steunt daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen.

Zij willen dit project met € 3000,- steunen. Voor meer informatie zie: hier.

Diakenen van de Schenkelkerk hebben gekozen voor het project:

Nieuwe kansen voor kansarme kinderen in Pretoria- Zuid- Afrika.

Voor veel zwarte jongeren in Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. School wordt niet afgemaakt en werkloosheid is een groot probleem. De christelijke organisatie PEN biedt nieuwe mogelijkheden.

Zij willen dit project met € 3000,- steunen. Voor meer informatie zie: hier.