Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Zending: de opdracht om het evangelie te verspreiden onder de mensen
Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk.
Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen.

Werelddiaconaat: een antwoord van de kerken op de nood in de wereld
Het werelddiaconaat steunt partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken. Door natuurrampen en oorlogen worden mensen dakloos of lijden honger. ZWO steunt onze partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken door bij te dragen in de kosten voor voedsel en medische hulp.

Ontwikkelingssamenwerking: werken aan blijvende verbeteringen en duurzame oplossingen
De term ontwikkelingssamenwerking heeft een brede betekenis. Ontwikkelingshulp (het overdragen van kennis en productiemiddelen) is daarvan maar een onderdeel. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om ondersteuning ter plaatse, op verzoek van de daar aanwezige autoriteiten, zodat de betrokken mensen later zich zelf kunnen redden.

ZWO in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel werken drie kerken samen op het gebied van ZWO. Dit zijn de:

  • De Hoeksteenkerk
  • De Schenkelkerk
  • De Oosterkerk

Elk jaar weer organiseren we een actie voor ZWO. U heeft afgelopen jaren laten zien dat u de projecten een warm hart toedraagt, waarvoor onze hartelijke dank! Zo kon er elders hulp geboden worden.
In het afgelopen jaar 2021 hebben we vanuit De Oosterkerk, De Schenkelkerk en De Hoeksteen in totaal 
€ 7.500 kunnen bijdragen aan het projecten van Kerk in Actie in Moldavië (zie ZWO in 2021).

Dit jaar hebben we gezamenlijk één project gekozen en aan dit project zal in de drie gemeentes aandacht geven worden tijdens kerkdiensten en bij bijzondere gelegenheden. Op zondag 6 februari (Zondag Werelddiaconaat) is het doel toegelicht, hieronder verdere informatie.

We hopen dat u ons dit jaar weer wilt steunen.

Dit jaar hebben we gekozen voor een gezamenlijk project:

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt.
Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Wat brengt uw steun?
• Voor 30 euro per maand krijgt een jongere huiswerkbegeleiding
• Voor 35 euro per maand krijgt een jongere een vakopleiding timmeren
• Voor 120 euro per jaar krijgt een jongere psychosociale hulp

We hebben Kerk In Actie een bedrag € 9000,- toegezegd voor dit project. Helpt u weer mee om dit bedrag bij elkaar te krijgen?

Meer informatie over het project vindt u op de website van KerkinActie: link

Hartelijk bedankt voor uw steun!

Lwengo Kids Uganda

Ons adoptiekind Rose is de afgelopen jaren vanuit de ZWO bijdrage van alle drie de kerken financieel ondersteund. In september 2021 hebben Marga en Piet van Lwengo Kids Foundation de reis naar Uganda eindelijk weer kunnen maken en zijn de adoptiekinderen bezocht. Het is fijn te lezen dat, ondanks de Corona, de kinderen het goed maken.
Rose is intussen 15 jaar en wil heel graag weer naar school. In januari gaat de school naar verwachting weer open. Ze wil leren, leren voor juf, geld verdienen, moeder financieel helpen en ze raakt lichtelijk geïrriteerd omdat het allemaal zo lang duurt. Ze is met goede cijfers geslaagd en ze is bijdehand genoeg, het gaat haar vast lukken met deze wilskracht. Helpt u weer mee haar financieel te ondersteunen?