Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Zending: de opdracht om het evangelie te verspreiden onder de mensen
Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk.
Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen.

Werelddiaconaat: een antwoord van de kerken op de nood in de wereld
Het werelddiaconaat steunt partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken. Door natuurrampen en oorlogen worden mensen dakloos of lijden honger. ZWO steunt onze partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken door bij te dragen in de kosten voor voedsel en medische hulp.

Ontwikkelingssamenwerking: werken aan blijvende verbeteringen en duurzame oplossingen
De term ontwikkelingssamenwerking heeft een brede betekenis. Ontwikkelingshulp (het overdragen van kennis en productiemiddelen) is daarvan maar een onderdeel. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om ondersteuning ter plaatse, op verzoek van de daar aanwezige autoriteiten, zodat de betrokken mensen later zich zelf kunnen redden.

ZWO in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel werken drie kerken samen op het gebied van ZWO. Dit zijn de:

  • De Hoeksteenkerk
  • De Schenkelkerk
  • De Oosterkerk

Elk jaar weer organiseren we een actie voor ZWO. U heeft afgelopen jaren laten zien dat u de projecten een warm hart toedraagt, waarvoor onze hartelijke dank! Zo kon er elders hulp geboden worden.
In het afgelopen jaar 2020 hebben we vanuit De Oosterkerk, De Schenkelkerk en De Hoeksteen in totaal 
€ 7.500 kunnen bijdragen aan twee projecten van Kerk in Actie: één project in Bangladesh en een project in Zuid-Afrika (zie ZWO in 2020).

Dit jaar hebben we gezamenlijk één project gekozen en aan dit project zal in de drie gemeentes aandacht geven worden tijdens kerkdiensten en bij bijzondere gelegenheden. Op zondag 7 februari (Zondag Werelddiaconaat) is het doel toegelicht, hieronder verdere informatie.

We hopen dat u ons dit jaar weer wilt steunen.

Dit jaar hebben we gekozen voor een gezamenlijk project:

Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië

Voor de Schenkelkerk en de Hoeksteen betekent dit dat zij doorgaan met het project dat in 2020 begonnen is. De Oosterkerk doet dit jaar ook mee met dit project.
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven. 
Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Kerk in Actie: -alhier-:

Toegezegd bedrag aan KerkInActie: €7500,-

Wilt u mee doen, dan kunt u uw bijdrage storten op: NL16 RABO 0373 7435 80  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Capelle aan den IJssel o.v.v.  bijdrage ZWO – Moldavie

Hartelijk bedankt voor uw steun,
De diakenen van de Schenkelkerk, de Oosterkerk en de Hoeksteen

Lwengo Kids Uganda

Rose is afgelopen jaar vanuit de ZWO bijdrage van alle drie de kerken financieel ondersteund. Voor de komende 2 jaar hebben wij een toezegging gedaan, zodat haar opleiding door kan gaan op de Secondary School. Rose woont nu intern, omdat de situatie thuis erg moeilijk was. De kosten hiervoor zijn €450,- per jaar. Zo kan zij op weg naar een betere toekomst.
Pius gaat naar de Primary School, hij gaat graag naar school en maakt het goed. Hij wordt door de Hoeksteen ondersteund.

Rose


Pius

ZWO project Moldavië afgerond

In het afgelopen jaar 2021 hebben we vanuit De Oosterkerk, De Schenkelkerk en De Hoeksteen in totaal € 7.500 kunnen bijdragen aan een project van Kerk in Actie: “Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië”.

Dat is mogelijk gemaakt door uw steun! Meer achtergronden bij dit project kunt u lezen op de website van KerkinActie: link.