DIACONAAL JAARDOEL 2022-2023

Stichting Exodus

Als nieuw diaconaal jaardoel hebben we gekozen voor Stichting Exodus. Stichting Exodus Nederland is een zorgorganisatie die landelijk met zo’n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden.
Ze bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of ze bieden steun met ambulante hulpverlening. Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus Nederland. Ze werken aan: perspectief bieden aan de deelnemers en een veiligere samenleving creëren met de ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. De kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, volhardend, samen, moedig.

Wat doen zij?

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij hen terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Ze bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of ze bieden steun met ambulante hulpverlening. Zij richten zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen ze bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.

Hoe doen zij dat?

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Ze gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

In de dienst van 25 september 2022 heeft Walter de Vries, als vrijwilliger werkzaam bij Exodus, de activiteiten van de Stichting Exodus verder toegelicht!

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie: ga dan naar de website van Stichting Exodus.

Diaconie De Oosterkerk,
Elly van der Knaap
, Annelies Boersma, Antine Verdoold en Addy Koster

Opbrengst acties en collectes

Op 24 september hebben we het diaconaal jaardoel ‘Exodus’ afgerond. De opbrengst van de acties (o.a. kerstmarkt en oliebollenbakken) en collectes is door Elly van der Knaap overhandigd aan Walter de Vries, vrijwilliger bij de Stichting Exodus.

De totale opbrengst was 3500 euro (op de cheque was een foutief bedrag van 3350 euro vermeld).